مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از اموال شامل ماشین تراش دو متری و دستگاه ماشین تراش و ماشین فرز CNC و دستگاه ماشین تراش... 1398/07/06 رجوع به آگهی
فروش ( ماشین تراش دو متری ساخت تبریز ـ دستگاه ماشین تراش مارک schaerer ـ ماشین فرز CNC ـ دستگاه ما... 1398/06/17 رجوع به آگهی
فروش: ماشین تراش دو متری ـ دستگاه ماشین تراش مارک schaerer ـ ماشین فرز CNC ـ ماشین سنگ گرد ـ ماشین... 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال مشروحه (یکدستگاه خط milling machine ـ یک دستگاه rotayting twin crew extruder و... 1398/01/17 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه تنور پخت حرارت مستقیم و یک دستگاه تنور پخت حرارت غیر مستقیم و .... 1398/01/17 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال مشروحه-یک دستگاه تنور پخت حرارت مسقیم، یک دستگاه تنور پخت حرارت غیرمستقیم، دو ع... 1397/12/25 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خط milling machine - یک دستگاه rotayting twin crew extruder مدل 75tse - یک دستگاه rot... 1397/12/08 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه تنور پخت حرارت مستقیم و دو عدد دستگاه خمیر پهن و ..... 1397/12/08 رجوع به آگهی
فروش: دستگاه تنور پخت حرارت مستقیم ـ تنور پخت نان دوار پرتابل حرارت غیرمستقیم ـ دستگاه خمیر پهن کن ب... 1397/10/22 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال مشروحه (یک دستگاه تنور پخت حرارت مستقیم ـ یک دستگاه تنور پخت نان دوار ـ دو عدد... 1397/10/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3