مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده تعدادی دکه/بوفه/رستوران در سطح شهر 1401/01/24 1401/01/31
مزایده فروش تنه و درختان بریده شده در سطح شهر 1400/12/18 1400/12/22
مزایده تعدادی دکه بوفه رستوران در سطح شهر 1400/11/27 1400/11/28
مزایده واگذاری تعدادی دکه/ بوفه 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عوارضی 2 ورودی پارک جنگی 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عوارضی 2 ورودی پارک جنگی 1400/06/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه زیپ لاین و پل معلق 1400/05/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه زیپ لاین و پل معلق 1400/05/21 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی دکه و بوفه 1400/05/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی دکه و بوفه در سطح شهر 1400/05/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی 1400/04/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی درسطح شهر 1400/04/02 رجوع به آگهی
مزایده برگزاری مزایده سازه تبلیغاتی در سطح شهر و تعدادی دکه/بوفه 1400/02/28 رجوع به آگهی
مزایده برگزاری مزایده باکس های تبلیغاتی 1400/01/25 1400/02/02
مزایده اجاره عرصه جهت تیچر اسکیت - رستوران - بوفه - بوفه و نگهداری سرویس بهداشتی 1400/01/22 1400/01/31
مزایده تعدادی دکه/بوفه/نیچر اسکیت 1399/12/14 1399/12/15
مزایده تعدادی دکه -بوفه-تیچر اسکیت 1399/12/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه جهت استقرار و راه اندازی وسایل بازی کودکان 1399/11/21 1399/11/30
مزایده واگذاری تعدادی دکه ابوفه ، وسایل بازی 1399/11/20 1399/11/27
مزایده تعدادی دکه/بوفه/رستوران , استقرار ون سیار و عرصه تیچر اسکیت 1399/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6