کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8133112 مزایده تعدادی دکه /وسایل بازی کودکان /ون سیار و بلال تنوری در سطح شهر استان کردستان 1403/04/02 1403/04/09
8133110 مزایده تعدادی دکه /وسایل بازی کودکان /ون سیار و بلال تنوری در سطح شهر استان کردستان 1403/04/02 1403/04/09
8133109 مزایده تعدادی دکه /وسایل بازی کودکان /ون سیار و بلال تنوری در سطح شهر استان کردستان 1403/04/02 1403/04/09
8133106 مزایده تعدادی دکه /وسایل بازی کودکان /ون سیار و بلال تنوری در سطح شهر استان کردستان 1403/04/02 1403/04/09
8133105 مزایده تعدادی دکه /وسایل بازی کودکان /ون سیار و بلال تنوری در سطح شهر استان کردستان 1403/04/02 1403/04/09
8131559 مزایده تعدادی دکه /وسایل بازی کودکان /ون سیار و بلال تنوری در سطح شهر استان کردستان 1403/04/02 1403/04/09
8131528 مزایده تعدادی دکه /وسایل بازی کودکان /ون سیار و بلال تنوری در سطح شهر-اجاره دکه شماره 1 واقع در پارک لاوان استان کردستان 1403/04/02 1403/04/09
8131523 مزایده تعدادی دکه /وسایل بازی کودکان /ون سیار و بلال تنوری در سطح شهر استان کردستان 1403/04/02 1403/04/09
8131521 مزایده تعدادی دکه /وسایل بازی کودکان /ون سیار و بلال تنوری در سطح شهر استان کردستان 1403/04/02 1403/04/09
8129426 مزایده برگزاری مزایده تعدادی دکه بوفه ، وسایل بازی کودکان و دستگاه بلال تنوری در پارک استان کردستان 1403/04/02 1403/04/09
7930802 مزایده باکس تبلیغاتی استان کردستان 1403/02/18 1403/03/03
7747330 مزایده اجاره عرصه جهت استقرار ون سیار - اجاره سوله جهت شن بازی کودکان استان کردستان 1402/12/14 1402/12/15
7735578 مزایده تعدادی ون سیار / بازی کودکان - اجاره عرصه جهت استقرار ون سیار واقع در محوطه جنب هتل لاله - اجاره سوله واقع در پارک دیدگاه جهت شن بازی کودکان با رعایت استانداردها ضوابط بهداشتی و تأییدیه اداره ا... استان کردستان 1402/12/10 1402/12/15
7525721 مزایده تعدادی ون سیار و وسایل بازی کودکان/گلخانه بوفه در سطح شهر به اشخاص حقیقی و حقوقی استان کردستان 1402/10/19 1402/10/26
7436465 مزایده اجاره تلوزیون شهری استان کردستان 1402/09/23 1402/10/03
7435046 مزایده واگذاری 8 ردیف جهت واگذاری تعدادی ون سیار/وسایل باز کودکان/گلخانه/پارکینگ شامل: - اجاره عرصه به متراژ 645 متر مربع و ... استان کردستان 1402/09/22 1402/09/29
7345239 مزایده واگذاری (12 ردیف) تعدادی ون سیار و وسایل بازی کودکان گلخانه/پارکینگ در سطح شهر/ استان کردستان 1402/08/27 1402/08/29
7213758 مزایده 4 عنوان شامل : اجاره عرصه جهت استقرار ون سیار شماره 1 - 2 - 3 - 4 استان کردستان 1402/07/29 1402/08/06
7201163 مزایده واگذاری شامل 3 مورد اجاره باکس تبلیغاتی استان کردستان 1402/07/24 1402/07/30
7156853 مزایده مزایده تعدادی دکه / بوفه و وسایل بازی کودکان / گلخانه / پارکینگ استان کردستان 1402/07/15 1402/07/23
صفحه 1 از 8