کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7857687 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان تهران، استان هرمزگان 1403/01/29 1403/02/02
7842207 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان تهران، استان هرمزگان 1403/01/28 1403/02/02
7788077 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان هرمزگان 1402/12/27 1403/01/03
7784853 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان تهران، استان هرمزگان 1402/12/26 1403/01/03
7212752 مزایده واگذاری استیجاری اماکن تجاری و خدماتی رقابتی استان هرمزگان 1402/07/29 1402/08/07
7207196 مزایده واگذاری استیجاری اماکن تجاری و خدماتی رقابتی واقع در ترمینال جدید استان هرمزگان 1402/07/26 1402/08/07
6741362 مزایده واگذاری استیجاری اماکن تجاری و خدماتی رقابتی استان هرمزگان، استان تهران 1402/04/10 1402/04/15
6734783 مزایده واگذاری استیجاری اماکن تجاری و خدماتی رقابتی استان هرمزگان، استان تهران 1402/04/07 1402/04/15
6395834 مزایده واگذاری استیجاری فضاها و پیکره های تبلیغاتی تابلوهای تبلیغاتی و استندها و ... استان هرمزگان، استان تهران 1401/12/25 1402/01/06
6392139 مزایده واگذاری استیجاری فضاها و پیکره های تبلیغاتی تابلوهای تبلیغاتی و استندها استان هرمزگان، استان تهران 1401/12/24 1402/01/06
6102654 مزایده واگذاری استیجاری اماکن تجاری و خدماتی رقابتی با کاربری های لوازم جانبی همراه - ساعت واکسسوری - لوازم آرایشی - عطر و ادکلن - فروش قهوه خام - محصولات چرم - محصولات دخانیات - نقره جات - نمایندگی... استان تهران 1401/10/12 1401/10/16
6101121 مزایده واگذاری استیجاری اماکن تجاری و خدماتی رقابتی استان هرمزگان، استان تهران 1401/10/11 1401/10/16
6001567 مزایده واگذاری استیجاری اماکن تجاری و خدماتی استان هرمزگان، استان تهران 1401/09/10 1401/09/15
5999093 مزایده واگذاری استیجاری اماکن تجاری و خدماتی رقابتی استان هرمزگان، استان تهران 1401/09/09 1401/09/15
5997130 مزایده واگذاری استیجاری اماکن تجاری و خدماتی - کاربری اسباب بازی - ساعت و اکسسوری و.. استان هرمزگان 1401/09/08 رجوع به آگهی
5995457 مزایده واگذاری استیجاری اماکن تجاری و خدماتی رقابتی استان هرمزگان، استان تهران 1401/09/08 1401/09/15
5607961 مزایده واگذاری استیجاری غرف تجاری و خدماتی بندر تجاری استان هرمزگان 1401/05/31 1401/06/07
5603217 مزایده واگذاری استیجاری غرف تجاری و خدماتی بندر تجاری استان هرمزگان 1401/05/30 1401/06/07
5481816 مزایده واگذاری استیجاری غرف تجاری و خدماتی بندر تجاری و صیادی استان هرمزگان، استان تهران 1401/04/22 1401/04/28
5476500 مزایده واگذاری استیجاری غرف تجاری و خدماتی بندر تجاری و صیادی استان هرمزگان، استان تهران 1401/04/21 1401/04/28
صفحه 1 از 5