مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده تولید محصول پنبه در اراضی ایستگاه 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش 150 راس میش قره گل و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری موقت سالن های پرورش بلدرچین 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش کاه جو - کاه گندم 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 150 راس میش قره گل 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده مشارکت در تولید محصول پنبه حدود 5 هکتار، تولید حدود 8 هکتار ذرت بهاره، و 45 تابستانه هکتار داراب 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده بهره براری موقت از سالن مرغداری 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری (موقت) بدون حق تصرف مالکانه سالنهای پرورش بلدرچین واحد آموزش 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری موقت بدون هیچ گونه حق تصرف مالکانه از سالن مرغداری 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری و مشارکت جهت کشت و تولید گوجه فرنگی در 8/5 هکتار واحد آموزشی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده مشارکت در نگهداری و تولید محصول باغ نخیلات 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده مشارکت و سرمایه گذاری در نگهداری و تولید محصول باغ 1401/01/09 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری و مشارکت جهت کشت و تولید گوجه فرنگی 1401/01/09 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری و مشارکت در نگهداری و تولید محصول باغ مرکبات 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده سه هکتار از اراضی 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 3 هکتار از اراضی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده - عملیات باغبانی و تولید محصول باغ انجیر ایستگاه تحقیقات انجیر 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری و مشارکت در نگهداری و تولید محصول باغ مرکبات 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 20 راس قوچ نژاد کبود - فروش تعداد 10 راس گوساله پروازی 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 10 راس گوساله پرواری (با میانگین حدود 450 کیلوگرم) - تعداد 20 راس قوچ نژاد کبوده 1400/09/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9