کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8212391 مزایده فروش تعداد 70 راس بره پرواری(با میانگین 40 کیلوگرم) نژاد کبوده استان فارس 1403/04/21 1403/04/23
8193056 مزایده از یک باب پایلوت زیتون واحد آموزشی م استان فارس 1403/04/17 1403/04/20
8094972 مزایده حراج گندم پس بوجار حدود 2000 کیلو استان فارس 1403/03/23 رجوع به آگهی
8094954 مزایده حراج ضایعات بوجاری گندم و جو استان فارس 1403/03/23 رجوع به آگهی
8094951 مزایده حراج ضایعات گندم نیم دانه 18000 کیلو استان فارس 1403/03/23 رجوع به آگهی
8094946 مزایده حراج ضایعات جو نیم دانه 5000 کیلو استان فارس 1403/03/23 رجوع به آگهی
8040087 مزایده سرمایه گذاری و مشارکت جهت کشت و تولید محصول صیفی ( ذرت شیرین) در حدود 9/3 هکتار مرودشت(اول) استان فارس 1403/03/09 1403/03/10
7973954 مزایده فروش دام واحد آموزش کشاورزی علی آباد کمین) (نوبت دوم ) - فروش 2 راس گوساله پرواری استان فارس 1403/02/26 1403/02/29
7973950 مزایده فروش دام واحد آموزش کشاورزی علی آباد کمین) (نوبت دوم ) - فروش 4 راس قوچ حذفی استان فارس 1403/02/26 1403/02/29
7973948 مزایده فروش دام واحد آموزش کشاورزی علی آباد کمین) (نوبت دوم ) - فروش 20راس میش حذفی استان فارس 1403/02/26 1403/02/29
7973947 مزایده فروش دام واحد آموزش کشاورزی علی آباد کمین) (نوبت دوم ) - فروش 1 راس گاو حذفی استان فارس 1403/02/26 1403/02/29
7910111 مزایده فروش حدود 2000 کیلو گندم پس بوجار - فروش حدود5000 کیلو ضایعات جو - فروش حدود 18000 ضایهات گندم استان فارس 1403/02/11 رجوع به آگهی
7767819 مزایده فروش حدود 2000 کیلو گرم تخمه کدو آجیلی با کیفیت مرغوب بوجاری شده استان فارس 1402/12/20 رجوع به آگهی
7723498 مزایده فروش کدو اجیلی حدود2000 کیلو گرم استان فارس 1402/12/08 رجوع به آگهی
7700665 مزایده فروش حدود 3368 کیلو گرم انجیر خشک مخلوط استان فارس 1402/12/03 رجوع به آگهی
7645692 مزایده بهره برداری حق استفاده موقت ازحدود 3 هکتار از اراضی با آب ایستگاه کشاورزی استان فارس 1402/11/18 رجوع به آگهی
7518230 مزایده انجام کشت مشارکتی جو دیم در سطح 30 هکتار از اراضی استان فارس 1402/10/18 رجوع به آگهی
7518185 مزایده یک باب آزمایشگاه کشت بافت مجتمع استان فارس 1402/10/18 1402/11/01
7443391 مزایده فروش حدود 30 تن میوه سیاه روغنی زیتون استان فارس 1402/09/27 رجوع به آگهی
7422748 مزایده بهره برداری موقت و اجاره یک قطعه 40 هکتاری از اراضی استان خراسان رضوی 1402/09/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14