مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره قسمتی از پارکینگ 1398/10/23 رجوع به آگهی
اجاره قسمتی از پارکینگ به عنوان سالن ورزشی 1398/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره قسمتی از پارکینگ به عنوان سالن ورزشی 1398/09/23 1398/10/03
اجاره نمایشگاه و فروشگاه دائمی کل 1398/09/20 1398/10/02
واگذاری اجاره قسمتی از پارکینگ به عنوان سالن ورزشی 1398/09/17 1398/10/03
اجاره نمایشگاه و فروشگاه دائمی کل نرگس 1398/09/14 1398/10/02
فروش چوبهای درختان و همچنین چوب های ضایعاتی (آفت دیده و هرس شده) 1398/07/14 رجوع به آگهی
فروش چوبهای درختان بیشه و سطح شهر و همچنین چوب های ضایعاتی (آفت دیده و هرس شده) 1398/07/07 رجوع به آگهی
اجاره یک قطعه زمین 1398/07/02 رجوع به آگهی
اجاره یک قطعه زمین 1398/06/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2