مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره واحدهای تجاری 1399/06/01 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن مشروحه 7 باب واحد تجاری -یک واحد آپارتمان به متراژ 100 مترمربع- فروشگاه فرهنگیان به م... 1399/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن مشروحه (7 باب واحد تجاری از بیمارستان ـ یک واحد آپارتمان ـ فروشگاه فرهنگیان ) 1399/05/25 رجوع به آگهی
اجاره املاک ـ واگذاری اماکن به صورت اجاره یک ساله (- 7 باب واحد تجاری از بیمارستان - ساختمان درمانگ... 1399/02/27 رجوع به آگهی
اجاره واحدهای تجاری بیمارستان فرهنگیان - درمانگاه و .... 1399/02/27 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن 7 باب واحد تجاری از بیمارستان و ساختمان درمانگاه و بخشی از ساختمان و فروشگاه فرهنگیان... 1399/02/24 1399/02/30
اجاره املاک 1398/12/03 رجوع به آگهی
اجاره املاک مازاد 1398/11/30 رجوع به آگهی
اجاره املاک 1398/11/30 رجوع به آگهی
اموال اسقاطی آموزش و پرورش 1398/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4