مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری یک دستگاه بیلبورد سه وجهی در میدان 1401/03/01 1401/03/17
مزایده واگذاری یک دستگاه بیلبورد سه وجهی گردان 1401/02/29 1401/03/16
مزایده نصب وسایل بازی در پارک های سطح شهر به افراد حقیقی و حقوقی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده سه دستگاه بیلبورد تبلیغاتی 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات چوب 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری صدف 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری صدف 1400/08/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری صدف 1400/08/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکساله دریاچه پارک کیو جهت استفاده از قایقرانی و بازی های تفریحی ورزشی 1400/07/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یکساله دریاچه 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکساله بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی تبلیغاتی 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکساله تعداد 5 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی تبلیغاتی 1400/07/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یکساله دریاچه پارک جهت استفاده از قایقرانی و بازی های تفریحی ورزشی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک ساله تعداد 5 دستگاه بیلورد دو وجهی تبلیغاتی واقع در سطح شهر 1400/06/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 12 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی 1400/05/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از تجهیزات باقی مانده از مجموعه شهرداری 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 12 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یکساله دریاچه 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک ساله تعداد دستگاه بیلبورد نصب شده برروی پل هوایی ـ تعداد 2 دستگاه بیلبورد نصب شده برروی پیشانی پل 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کلیه صدف 1400/04/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7