مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک واحد مسکونی (نیمه مخروبه) به مساحت 90/50 مترمربع 1399/07/02 رجوع به آگهی
اجاره یک واحد مسکونی به مساحت ۹۵ متر مربع از موقوفه 1399/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد تجاری به مساحت 4/85 مترمربع 1399/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد تجاری به مساحت 37/41 مترمربع 1399/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد اداری به مساحت 65/80 مترمربع 1399/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد تجاری به مساحت 10/77 مترمربع 1399/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد مسکونی به مساحت 113/43 مترمربع 1399/07/02 رجوع به آگهی
یک باب انبار به مساحت 17/50 مترمربع 1399/07/02 رجوع به آگهی
فروش 7 سهم از 11 عرصه و اعیان یک باب ساختمان قدیمی مخروبه به مساحت 182/64 مترمربع از 287/01 مترمربع... 1399/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت۶۸‏/۴۰ متر مربع از موقوفه بصورت اجاره 1399/02/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6