کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8203418 مزایده فروش تعدادی از املاک با کاربری صنعتی - تجاری - مسکونی - بایر استان تهران، استان همدان، استان خراسان رضوی 1403/04/19 1403/04/30
8200438 مزایده فروش تعداد 11 رقبه از املاک با کاربری مسکونی - تجاری - زراغی/باغی - باغی - اداری - کارگاه - کارگاهی استان اردبیل، استان تهران، استان آذربایجان غربی ... 1403/04/18 1403/04/30
8200434 مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک با کاربری مسکونی - بانک - صنعتی استان تهران، استان مازندران 1403/04/18 1403/04/30
8200242 مزایده 7 عنوان مزایده املاک با کاربری کارگاه - مسکونی - صنعتی / مسکونی / اقامتی استان کرمان 1403/04/18 1403/04/30
8199302 مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک موسسه با کاربری مسکونی- تجاری- مزروعی مشجر - صنعتی استان خراسان جنوبی، استان خراسان رضوی 1403/04/18 1403/04/18
8199272 مزایده فروش تعداد 2 رقبه املاک: آپارتمان مسکونی به مساحت اعیان 178 مترمربع - صنعتی مساحت اعیان 1100 مترمربع استان تهران 1403/04/18 1403/04/18
8198780 مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان تهران، استان خراسان رضوی، استان گیلان 1403/04/18 1403/04/18
8198772 مزایده فروش املاک کاربری مسکنی- تجاری - صنعتی- استان خراسان رضوی 1403/04/18 رجوع به آگهی
8198679 مزایده فروش تعداد 3 رقبه از املاک موسسه استان فارس 1403/04/18 رجوع به آگهی
8198419 مزایده فروش زمین با کاربری تجاری/فرهنگی آموزشی /ورزشی استان قزوین، استان تهران 1403/04/18 1403/04/30
8197475 مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد در 18 ردیف منزل مسکونی با کاربری های مسکونی / بانک / تجاری / اداری / کشاورزی استان اصفهان 1403/04/18 1403/04/30
8195791 مزایده فروش املاک مازاد آپارتمان با کاربری های تجاری / اداری - بانک / مسکونی - استان البرز، استان تهران، استان هرمزگان ... 1403/04/18 1403/04/30
8150227 مزایده فروش املاک مازاد شامل 23 مورد کاربری مسکونی- تجاری- اقامتی - کارگاه - مزروعی - صنعتی - صنعتی کارگاه استان خراسان شمالی، استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8091151 مزایده فروش املاک شامل 116 مورد منزل مسکونی - محل قدیم شعبه باغ گلستان- زمین- زمین زراعی- طبقات فوقانی محل شعبه - آپارتمان - باجه محل قدیم شعبه - واحد تجاری - مجموعه فرهنگی - کارگاه - کارخانه - هتل آپ... استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان قزوین ... 1403/03/22 رجوع به آگهی
7648703 مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل تجاری / مسکونی - اقامتی - مسکونی - کارگاه - مزروعی و ... استان خراسان شمالی، استان خراسان رضوی 1402/11/18 1402/11/29
7400958 مزایده فروش املاک مازادکاربری تجاری-مسکونی-کارگاه - مزروعی استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/19
7094830 مزایده 23 عنوان شامل آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 123 مترمربع - استان خراسان رضوی 1402/07/06 1402/07/16
7094577 مزایده فروش املاک استان خراسان رضوی 1402/07/06 رجوع به آگهی
6833583 مزایده بزرگ املاک استان خراسان رضوی 1402/05/02 رجوع به آگهی
6617100 مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد شامل : آپارتمان - منزل مسکونی- کارگاه - قسمت از هتل - زمین استان خراسان رضوی 1402/03/11 1402/03/20
صفحه 1 از 4