کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6624687 مزایده اجاره یک باب مغازه استان سمنان 1402/03/16 رجوع به آگهی
6592966 مزایده تجدیدمزایده اجاره یکباب سالن ورزشی والیبال استان سمنان 1402/03/06 رجوع به آگهی
6488698 مزایده اجاره یکباب سالن ورزشی والیبال استان سمنان 1402/02/09 رجوع به آگهی
6403791 مزایده اجاره یک باب مغازه استان سمنان 1402/01/07 رجوع به آگهی
6368027 مزایده اجاره یک باب سوله امدادی استان سمنان 1401/12/15 رجوع به آگهی
6344670 مزایده اجاره یکباب ساختمان مسکونی استان سمنان 1401/12/09 رجوع به آگهی
6333317 مزایده اجاره مجموعه ورزشی استان سمنان 1401/12/07 رجوع به آگهی
6214834 مزایده اجناس و اموال منقول مستعمل فرسوده وازرده خارج شامل تلویزیون - کیس کامپیوتر - فکس - کلاه آرایشگری - گیرنده دیجیتال استان سمنان 1401/11/05 رجوع به آگهی
6164704 مزایده فروش یک دستگاه خودروی مستعمل وانت دو کابین کاپرا مدل 1389 استان سمنان 1401/11/01 رجوع به آگهی
6085309 مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی وسالن ورزشی استان سمنان 1401/10/05 رجوع به آگهی
6085305 مزایده اجاره یکباب سالن ورزشی استان سمنان 1401/10/05 رجوع به آگهی
6080881 مزایده اجاره یک باب مغازه استان سمنان 1401/10/04 رجوع به آگهی
5993058 مزایده اجاره دو باب زمین تنیس استان سمنان 1401/09/07 رجوع به آگهی
5977604 مزایده اجاره یکباب ساختمان اداری استان سمنان 1401/09/02 رجوع به آگهی
5955009 مزایده اجاره مجموعه ورزشی استان سمنان 1401/08/25 رجوع به آگهی
5842198 مزایده اجاره یک باب مغازه 25 متری استان سمنان 1401/08/01 رجوع به آگهی
5704038 مزایده اجاره یکباب ساختمان اداری استان سمنان 1401/06/27 رجوع به آگهی
5704037 مزایده اجاره یکباب سالن ورزشی استان سمنان 1401/06/27 رجوع به آگهی
5704032 مزایده اجاره یکباب سالن ورزشی استان سمنان 1401/06/27 رجوع به آگهی
5614467 مزایده اجاره یک باب ساختمان اداری ،خدماتی استان سمنان 1401/06/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11