مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره یک باب ساختمان اداری 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکباب مغازه 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکباب انبار 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی (والیبال) 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی و سالن ورزشی 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر 1400/11/06 1400/11/28
مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی (والیبال) 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 15 متری پاساژ 1400/10/27 1400/11/19
مزایده اجاره یک باب مغازه 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب فضای اداری 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب سوله 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 35 متری 1400/09/13 1400/10/05
مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی و سالن ورزشی 1400/08/10 1400/08/30
مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی (والیبال) 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان اداری 1400/08/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9