مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو دستگاه موتور برق ژنراتور و فروش 1302 دستگاه کنتور و شیر برنجی کپسول گاز کلر مستعمل و ... 1398/12/14 1398/12/15
فروش دو دستگاه موتور برق ژنراتور و فروش 1302 دستگاه کنتور و شیر برنجی کپسول گاز کلر مستعمل و ... 1398/12/11 1398/12/15
فروش دو دستگاه موتور برق ژنراتور - انواع پمپ و الکتروپمپ مستعمل - اتصالات و اجناس بلااستفاده - کنت... 1398/11/19 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه موتور برق ژنراتور - فروش 273 دستگاه انواع پمپ و الکتروپمپ مستعمل - فروش 360 ردیف اتصا... 1398/11/16 رجوع به آگهی
حراج 1302 دستگاه کنتور و شیربرنجی کپسول گاز کلر مستعمل 1398/10/30 رجوع به آگهی
فروش 1302 دستگاه کنتور و شیر برنجی کپسول گاز کلر مستعمل 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی از نوع تراکتور جاندیر 3140JD چهار سیلندر 1397/07/17 1397/07/18
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی از نوع تراکتور جاندیر 3140JD چهار سیلندر 1397/07/14 1397/07/18
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی و فروش کنتور اسقاطی 1397/05/25 1397/05/26
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی و فروش 4371 کنتور اسقاطی 1397/05/22 1397/05/26
صفحه 1 از 5