مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
زیر زمین دبستان 1399/06/26 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی وضایعات آهن مازاد 1399/06/26 رجوع به آگهی
اجاره یک باب اتاق حدود 11 مترمربع ( اتاق تکثیر ) 1399/06/06 رجوع به آگهی
اجاره مرکز نیروی انسانی 1399/05/05 رجوع به آگهی
اجاره مدرسه 1399/05/05 رجوع به آگهی
- اجاره دو باب اتاق در اداره بازنشستگی در ورودی جدا 1399/04/15 رجوع به آگهی
اجره 700 متر از محوطه کانون جهت پرورش گل و گیاه 1399/04/15 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه 1399/04/15 رجوع به آگهی
اجاره بخشی از دبیرستان 1399/04/02 رجوع به آگهی
اجاره مغازه 5 دهنه 1399/03/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15