مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین 1397/09/20 رجوع به آگهی
اجاره یک ساله کشتارگاه و اجاره یکساله بهره برداری از کانال دفن زباله شهر در قالب تفکیک پسمامد شهری 1397/09/15 1397/10/02
فروش زمین 1397/09/15 رجوع به آگهی
اجاره کشتارگاه - اجاره یکساله بهره برداری از کانال دفن زباله 1397/09/13 رجوع به آگهی
فروش زمین 1397/09/13 رجوع به آگهی
زمین با کاربری مسکونی 1397/07/17 1397/07/29
فروش زمین با کاربری مسکونی 1397/07/10 1397/07/29
اجاره یک ساله کیوسک عرضه محصولات ومواد غذایی با مشخصات: کانکس عرضه مواد غذایی به مساحت 10 مترمربع نص... 1397/05/23 1397/06/03
اجاره یک ساله کیوسک عرضه محصولات ومواد غذایی 1397/05/23 1397/06/03
اجاره قسمتی از ساختمان اداری 1397/05/23 1397/06/03
صفحه 3 از 7