مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 4 دستگاه اتومبیل دولتی 1398/06/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروهای دولتی ـ فروش 4 دستگاه اتومبیل دولتی به صورت صدور سند 1398/06/06 رجوع به آگهی
فروش ضایعات و اموال اسقاطی 1398/04/10 رجوع به آگهی
اجاره مهد کودک 1397/03/13 1397/03/27
اجاره مهد کودک 1397/03/12 رجوع به آگهی
فروش 18 دستگاه اتومبیل دولتی به صورت صدور سند و خودروهای اسقاطی 1396/07/30 رجوع به آگهی
فروش 18 دستگاه اتومبیل دولتی به صورت صدور سند و خودروهای اسقاطی از طریق تشریفات قانونی 1396/07/29 رجوع به آگهی
اجاره بخشی از ظرفیت موجود تولید واکسن های انسانی بر پلایه باکتریایی جهت تولید واکسن مننژیت 1395/11/04 رجوع به آگهی
اجاره بخشی از ظرفیت موجود تولید واکسن های انسانی بر پلایه باکتریایی جهت تولید واکسن مننژیت 1395/11/03 رجوع به آگهی
فروش ضایعات و اموال اسقاط شامل ضایعات آهن آلات - آلومینیوم و.. 1395/02/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2