مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک قطعه زمین به شماره قطعه 328 1401/03/02 1401/03/08
مزایده زمین با کاربری تجاری مسکونی 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ماشین آلات مستهلک شهرداری 1401/02/04 1401/02/05
مزایده ساختمان / نوع کاربری : اداری 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره سالن ورزشی 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی / سطح کل زمین : 482/16 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری مسکونی به سطح کل زمین 222/39 متر مربع 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دریاچه مصنوعی و رستوران پارک 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان / نوع کاربری : اداری 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان / نوع کاربری : اداری 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین چمن فوتبال 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ عمومی 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده سه قطعه زمین 1400/11/30 1400/12/04
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی 1400/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25