کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6601719 مزایده فروش محلوج پنبه تولید و استحصال استان اردبیل 1402/03/08 رجوع به آگهی
6600589 مزایده مقدار 3.470870 کیلو گرم محلوج پنبه تولیدی و استحصال شده در سال 1401 استان اردبیل 1402/03/08 رجوع به آگهی
6537644 مزایده فروش 40 ردیف شامل: - آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 92/98 / مساحت اعیان : 92/98 مترمربع - آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 134/79 / مساحت اعیان : 134/79 مترمربع - و... استان اصفهان، استان تهران 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537595 مزایده آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 92/98 / مساحت اعیان : 92/98 - آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 134/79 / مساحت اعیان : 134/79- آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت ع... استان تهران 1402/02/21 رجوع به آگهی
6536733 مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی و تجاری استان تهران 1402/02/21 رجوع به آگهی
6507360 مزایده 50 کیلو گرم زعفران نگین - 500 کیلوگرم زعفران پوشال - 100 کیلو گرم زعفران پوشال و.. استان خراسان رضوی 1402/02/13 رجوع به آگهی
6504427 مزایده مقدار 6060 کیلوگرم زعفران خریداری شده در سال 1399 موجود در انبارهای وزارت استان خراسان رضوی 1402/02/13 رجوع به آگهی
6417306 مزایده فروش 4 ردیف روغن زیتون به مقدار 288646کیلوگرم و ... استان تهران، استان زنجان، استان قزوین 1402/01/16 رجوع به آگهی
6416137 مزایده محلوج پنبه استان اردبیل 1402/01/16 رجوع به آگهی
6415253 مزایده مقدار 730 4٫023 کیلوگرم محلوج پنبه تولیدی و استحصال شده استان تهران 1402/01/16 رجوع به آگهی
6414731 مزایده فروش روغن زیتون استان زنجان، استان قزوین، استان گیلان 1402/01/16 رجوع به آگهی
6325453 مزایده فروش زعفران استان تهران، استان خراسان رضوی 1401/12/04 رجوع به آگهی
6323576 مزایده فروش زعفران استان خراسان رضوی 1401/12/04 رجوع به آگهی
6249913 مزایده اجاره انبار های-ساختمان پست برق اضطراری-ساختمان تجهیزات موتورخانه-ساختمان حمام-ساختمان اداری شماره3 -انبار شماره8 -انبار شماره7 قسمت دوم - استان تهران 1401/11/17 رجوع به آگهی
6248497 مزایده اجاره انبار ها- ساختمان اداری - ساختمان حمام - ساختمان تجهیزات موتورخانه - ساختمان پست برق اضطراری استان تهران 1401/11/16 رجوع به آگهی
6164475 مزایده تعدادی آپارتمان در 21 ردیف با کاربری های مسکونی -تجاری استان اصفهان 1401/11/01 رجوع به آگهی
6163713 مزایده املاک کاربری مسکونی و تجاری استان تهران 1401/11/01 رجوع به آگهی
6128983 مزایده اجاره انبار استان تهران 1401/10/19 رجوع به آگهی
6127436 مزایده اجاره انبار جهت فعالیت در حوزه مربوط به کشاورزی و منابع تبدیلی استان تهران 1401/10/19 رجوع به آگهی
6085161 مزایده - آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 101/12 / مساحت اعیان : 101/12 مترمربع - آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 103/19 / مساحت اعیان : 103/19 مترمربع - و ... استان اصفهان، استان تهران 1401/10/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12