مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش مازاد میوه تنظیم بازار نوروز 1401 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک انبار سرد ۵۰۰۰ تنی 1400/10/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش خرما 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده خرما 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروهای فرسوده دولتی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروهای فرسوده دولتی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان مسکونی با عرصه 354 -زمین و سوله با کاربری انبار مسکونی -ساختمان مسکونی 1399/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 3 فقره از املاک خانه سرپرستی - انبار 1000 تنی 1399/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش زعفران 1399/10/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش زعفران 1399/10/17 رجوع به آگهی
مزایده زمین و سوله - ساختمان ... 1399/07/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 10 فقره از املاک مازاد 1399/07/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش زعفران - 1399/06/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش زعفران 1399/06/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش زعفران 1399/05/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش زعفران 1399/05/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 13 فقره از املاک مازاد خود 1399/05/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش زعفران 1399/05/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش زعفران 1399/05/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10