مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقدار 173 تن فرنچ فرایزر (خلال) در بسته های 1 و 2 کیلویی 1388/08/26 1388/09/11
فروش مقدار تقریبی 600/000 تن جو تضمینی 1388/06/31 1388/07/15
فروش مقدار تقریبی 1231819 تن جو تضمینی خریداری شده 1388/06/09 1388/06/24
فروش مقدار تقریبی 170570 تن ذرت 1388/02/27 1388/03/11
فروش مقدار تقریبی 20000 تن چای خشک 1388/02/12 1388/02/27
فروش مقدار تقریبی 10914 تن روغن خام 1388/02/09 1388/02/24
فروش مقدار تقریبی 28288 تن کنجاله استحصالی از دانه سویای 1388/02/09 1388/02/24
فروش مقدار تقریبی 170570 تن ذرت 1388/02/09 1388/02/24
فروش مقدار تقریبی 188989 تن ذرت 1388/01/18 1388/02/02
واگذاری امور خدماتی شامل نظافت و بهداشت 1388/01/16 1388/01/31
صفحه 13 از 14