مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقدار تقریبی 170570 تن ذرت 1388/02/09 1388/02/24
فروش مقدار تقریبی 188989 تن ذرت 1388/01/18 1388/02/02
واگذاری امور خدماتی شامل نظافت و بهداشت 1388/01/16 1388/01/31
فروش مقدار تقریبی 7385 تن کنجاله استحصالی 1388/01/16 1388/01/31
فروش مقدار تقریبی 29008 تن کنجاله استحصالی 1388/01/16 1388/01/31
فروش مقدار تقریبی 188989 تن ذرت 1387/12/17 1388/01/02
فروش مقدار تقریبی 188989 تن ذرت 1387/12/17 1388/01/02
فروش مقدار تقریبی 30000 تن کنجاله 1387/11/07 1387/11/22
فروش مقدار تقریبی 19000 تن کنجاله 1387/10/02 1387/10/17
فروش تعدادی از اثاثیه اسقاط اداری خو از قبیل میز- صندلی - فایل و غیر ه 1387/05/14 1387/05/29
صفحه 13 از 13