مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری از عینک فروشی 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از لوکس فروشی این موسسه 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از محل تاکسی سرویس این موسسه 1399/03/20 رجوع به آگهی
بهره برداری از محل تاکسی سرویس 1399/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ این موسسه 1399/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از محل گل فروشی 1399/02/07 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد و اسقاط 1399/02/06 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ 1399/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از محل نانوایی 1399/01/25 1399/02/04
واگذاری بهره برداری از بوفه اورژانس 1398/12/21 1399/01/11
صفحه 1 از 3