کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8102380 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8102374 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8102371 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8102340 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8102304 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8102303 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8102300 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8102299 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8102282 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8102268 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8102255 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8102252 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8080473 مزایده فروش زباله خشک استان گیلان 1403/03/21 1403/03/23
8001847 مزایده فروش یک قطعه از زمین های تفکیکی -زمین مسکونی استان گیلان 1403/02/30 1403/03/02
7957980 مزایده فروش زباله های خشک - زباله خشک استان گیلان 1403/02/23 1403/02/29
7503007 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری مسکونی استان گیلان 1402/10/13 رجوع به آگهی
7358360 مزایده فروش اتاق شاسی عقب و جک بالابر کامیون کمپرسی استان گیلان 1402/09/01 رجوع به آگهی
7348090 مزایده فروش سه واحد تجاری استان گیلان 1402/08/28 رجوع به آگهی
7345816 مزایده واحد کاربری تجاری اداری استان گیلان 1402/08/28 رجوع به آگهی
7250639 مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری استان گیلان 1402/08/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4