مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اداوات کشاورزی (لوله پلی اتیلن) 1399/07/16 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی 47058 فرعی  از 7182 -مساحت یکصدو نود و نه متر و نه دسیمتر مربع و دو باب مغازه تجاری با جم... 1399/07/22 1399/08/24
تلفن همراه 1399/07/22 رجوع به آگهی
طبق و شاهی -تیغه-شمشیر و سپر و ...... 1399/07/19 1399/08/11
فروش ملک با کاربری مسکونی مساحت عرصه مطابق سند مالکیت 302/69متر مربع 1399/07/16 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 56/15 متر مربع نوع اسکلت بتنی،کاربری مسکونی است و دارای قابلی... 1399/07/19 1399/09/01
فروش خودرو سواری پژو آریان 206 مدل سال 1389 به رنگ سفید روغنی 1399/07/19 1399/08/19
15.1 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه اندرونی نمره 1385 بانضمام 15.1 دانگ مشاع از نصف مشاع از دالان ا... 1399/07/20 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی یک طبقه قدیمی ساز و به متراژ 140 متر مربع 1399/07/20 1399/08/20
مزایده ملک 1399/07/21 1399/08/17
صفحه 1 از 9168