کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8243990 مزایده فروش قسمتی از یک قطعه زمین به مساحت200 مترمربع نوع کاربری : کشاورزی استان خراسان جنوبی 1403/04/31 رجوع به آگهی
8243973 مزایده فروش انواع تندیس رومیزی کوچک - صندوقچه کوچک - انواع جاقلمی چوبی رومیزی کوچک - انواع دسته کلید چوبی و زنجیر و  حلقه - انواع لوح تقدیر استان یزد 1403/04/31 1403/05/13
8243965 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 260 مترمربع عرصه یک ساختمان 4 طبقه مشتمل بر طبقه زیرزمین دارای 3 واحد انباری به مساحت 80 /24مترمربع هر طبقه 165 مترمربع جمعاً در 2 واحد مسکونی  به مساحت کل 20... استان تهران 1403/04/31 1403/05/20
8243963 مزایده ششدانگ عرصه واعیان ملک استان مازندران 1403/04/31 رجوع به آگهی
8243962 مزایده فروش انیمیشن آموزشی ریاضی اول ابتدایی فایل انیمیش استان تهران 1403/04/31 رجوع به آگهی
8243957 مزایده اسکرابر زمین شوی به مارک Culurnbur استان آذربایجان شرقی 1403/04/31 رجوع به آگهی
8243952 مزایده فروش سرقفلی و مسکونی در طبقه اول دارای دو طبقه اعیانی قدیمی به انضمام زیرزمین و با قدمت حدوداً بالای 40سال ساخت استان تهران 1403/04/31 1403/05/27
8243950 مزایده پلاک 12388 فرعی از 15 اصلی بخش 2 ملکی محمدهادی معلم طاهری به میزان 85556 سهم مشاع از 550160 سهم استان اصفهان 1403/04/31 رجوع به آگهی
8243938 مزایده دریل رادیال روسی استان اصفهان 1403/04/31 رجوع به آگهی
8243905 مزایده و فروش فارسی بر کشویی کرون استان خراسان جنوبی 1403/04/31 رجوع به آگهی
8243899 مزایده فروش ملک مسکونی استان تهران 1403/04/31 1403/05/28
8243888 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان پلاک استان تهران 1403/04/31 1403/05/10
8243879 مزایده فروش مال مشاع (ملک باغی) استان مازندران 1403/04/31 رجوع به آگهی
8243877 مزایده ملک تجاری استان مازندران 1403/04/31 رجوع به آگهی
8243874 مزایده ملک آموزش عالی 4243..حبه از 72حبه عرصه واعیان استان اصفهان 1403/04/31 رجوع به آگهی
8243869 مزایده فروش پلاک استان خراسان شمالی 1403/04/31 رجوع به آگهی
8243864 مزایده فروش ملک استان خراسان شمالی 1403/04/31 رجوع به آگهی
8243861 مزایده فروش ششدانگ یکباب خانه و محوطه و انباری استان گیلان 1403/04/31 1403/05/20
8243857 مزایده فروش یک واحد ملک مسکونی و  یک باب مغازه استان همدان 1403/04/31 1403/05/17
8243851 مزایده فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین استان اصفهان 1403/04/31 1403/05/10
صفحه 1 از 18043