مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده مخزن فلزی ذخیره سوخت - دستگاه پمپ توزیع سوخت تک نازله و.. 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش دوعدد تابلو 12 متری در 4 تیکه 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک در اطراف ملک تعداد 45 اصله درخت انار و 10اصله درخت انجیر و6اصله درخت انگور ویک اصله درخت زردآلو غرس گردیده است و مابقی عرصه مقدار حدود 800 متر مربع کشت یونجه و باقیمانده به کشت بادمجان... 1401/03/05 1401/03/23
مزایده فروش ورق mdf و انواع مختلف تندیس 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/03/05 1401/03/21
مزایده یک ساعت آب کشاورزی (مدار آبیاری 12 شبانه روز با دبی حدود 18 لیتر در ثانیه و آبدهی فعلی کمتر از آبدهی مجاز) واقع در چاه کشاورزی معروف به چاه 2 میاندهی (ریگ علیشاه) از اراضی روستا 1401/03/05 1401/04/01
مزایده دو دستگاه یونیت دندانپزشکی 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه ملک 1401/03/05 1401/03/29
مزایده فروش ملک به مساحت 144 متر مربع دارای ساختمان با اسکلت آجر و سقف آهن پوش ، با زیربنای 70 مترمربع 1401/03/05 1401/03/22
مزایده فروش پلاک ششدانگ عرصه و اعیانی یکباب خانه عرصه حدودا" 90 / 103 مترمربع 1401/03/05 1401/03/24
مزایده زمین مشجر و ساختمان مسکونی به مساحت 2678 مترمربع را شامل می گردد. در ضلع غربی قطعه زمین مورد نظر یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 143 مترمربع به صورت پیلوت (انباری) مساحت 1511 مترمربع با کاربری... 1401/03/05 1401/03/19
مزایده فروش ملک مساحت کل ملک برابر 192/25 متر مربع که 27/77 متر مربع در حریم معبر قرار دارد و الباقی  شامل یک دستگاه ساختمان  در 2 طبقه  به مساحت هرکدام 95 متر مربع 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده 109 سهم از 10 هزار سهم پلاک ثبتی عرصه به مساحت 150 متر مربع که در وضعیت موجود مساحت عرصه 200 متر مربع و اعیانی در طبقه همکف به صورت تمام زیر بنا به دو بخش تجاری تقسیم شده بود، همکف در بخش شرقی... 1401/03/05 1401/03/21
مزایده فروش ملک مساحت آن معادل حدودا 1200 متر مربع 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ پلاک به مساحت 11200مترمربع زمین شالیزاری 1401/03/05 1401/03/19
مزایده فروش ملک مسکونی 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب مغازه به متراژ18/59متر - یک باب مغازه به متراژ19/66متر - یک باب منزل مسکونی به متراژ260/15متر مربع و ... 1401/03/05 1401/03/30
مزایده فروش 4قطعه زمین با کاربری مزروعی 1401/03/05 1401/03/19
مزایده فروش لوازم خانگی شامل یخچال و ماشین لباسشویی 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین خشکی به مساحت 250 متر مربع 1401/03/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9564