کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6641166 مزایده روغن امولسیون شونده دفع آفات نباتی استان تهران 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640374 مزایده فروش 10 ردیف شامل: - بالابان چوبی(درام) : ظرفیت 1/5 تن به ابعاد 250*300 سانتی متر 3 دستگاه و یک دستگاه بالابان یاغلاما به ابعاد 300*200 سانتی متر با الکتروموتور-گیربکس-دنده-بوش-یاتاقان های مربو... استان آذربایجان شرقی 1402/03/20 1402/04/10
6640298 مزایده یکباب منزل مسکونی حدود 285 متر مربع استان اصفهان 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640293 مزایده فروش ملک بصورت زراعی بدون کشت استان اصفهان 1402/03/20 1402/04/05
6640284 مزایده اراضی کشاورزی 6، 5 من زمین زراعی آبی و 60 من زمین زراعی دیم و 8 هکتار استان کرمانشاه 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640255 مزایده فروش یک باب منزل مسکونی به همراه مغازه استان آذربایجان شرقی 1402/03/20 1402/04/14
6640251 مزایده پلاک ثبتی بمساحت 232/19 مترمربع با کاربری فضای سبز- یک باب سالن بزرگ با بهره برداری فروش مبل بعرض دهنه حدود 13 متروچهارپله پایین ترازکد صفرصفر به ارتفاع حدود 4/5 متر  ومساحت تقریبی367 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640228 مزایده خانه مسکونی به مساحت 91/668 متر مربع استان کرمان 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640224 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی استان تهران 1402/03/20 1402/04/11
6640211 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی و عرصه موقوفه به مساحت 275.87 متر مربع و اعیانی دیوار بلوکی سیمانی 40*20*20 سانتی متر استان کرمان 1402/03/20 1402/04/04
6640200 مزایده فروش ملک به صورت باغ مرکبات استان مازندران 1402/03/20 1402/04/20
6640184 مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی استان آذربایجان شرقی 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640143 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین از اراضی جنگلی جلگه ای دارای یک دستگاه منزل سرایداری به مساحت تقریبی 70 متر مربع و یک دستگاه منزل مسکونی قدیمی به مساحت تقریبی 60 متر مربع و یک دستگاه انب... استان مازندران 1402/03/20 1402/04/15
6640138 مزایده هجده قطعه زمین کشاورزی دیم مساحت 7098 مترمربع - مساحت 45642 مترمربع و.. استان کردستان 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640129 مزایده فروش زمین کشاورزی آبی - زمین کشاورزی باغ استان ایلام 1402/03/20 1402/04/12
6640098 مزایده دوباب منزل مسکونی و یک باب انباری حدود 258.00 مترمربع استان مازندران 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640087 مزایده -یک قطعه زمین به مساحت 1771 متر مربع با حدود اربعه استان خراسان رضوی 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640083 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارگاه در حدود 792 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640073 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمین استان مازندران 1402/03/20 1402/04/14
6640055 مزایده فروش تعدادکثیری لوازم خانگی مستعمل استان اصفهان 1402/03/20 1402/04/10
صفحه 1 از 13060