مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات مشروحه (واگذاری (اجاره ) پارکینگ همسطح ـ واگذاری (اجاره) پارکینگ مجتمع ـ واگذاری (اجا... 1399/05/11 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مشروحه (واگذاری (اجاره ) پارکینگ همسطح ـ واگذاری (اجاره) پارکینگ مجتمع ـ واگذاری (اجا... 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره) پارکینگ طبقاتی 1399/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از مجموعه فرهنگی، هنری و ورزشی 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی خود از طریق حراج حضوری 1398/11/16 رجوع به آگهی
2 باب کلاس 1398/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از مجموعه فرهنگی، هنری و ورزشی 1398/08/26 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره) پارکینگ طبقاتی 1398/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پارکینگ طبقاتی 1398/02/11 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره پارکینگ طبقاتی 1398/02/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5