مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاحیه 1399/05/13 رجوع به آگهی
یک باب آپارتمان طبقه زیرزمین به مساحت ۷۴۱ مترمربع متعلق به موقوفه 1399/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک قطعه زمین مزروعی بدون آب به مساحت 170000 مترمربع 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب آپارتمان طبقه زیر زمین به مساحت 147 مترمربع 1399/03/12 رجوع به آگهی
واگذاری یکباب منزل مسکونی به مساحت 104 مترمربع 1399/03/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک قطعه زمین به متراژ 204 مترمربع با کاربری مسکونی 1398/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه به متراژ 77 مترمربع با کاربری تجاری 1398/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 248.10 مترمربع با کاربری مسکونی 1398/11/14 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه به متراژ 90 مترمربع باکاربری تجاری و اجاره یک باب مغازه به متراژ 40 مترمربع باکار... 1398/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه به متراژ 30 مترمربع با کاربری تجاری 1398/09/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3