کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7834028 مزایده واگذاری یک باب زیرزمین به متراژ 200 متر مربع به اجاره استان مرکزی 1403/01/26 رجوع به آگهی
7577659 مزایده واگذاری یک باب مغازه به متراژ 39/31 متر مربع به مدت یکسال به اجاره استان مرکزی 1402/11/03 رجوع به آگهی
7568567 مزایده اجاره زمین با متراژ 6000 مترمربع به انضمام 72 ساعت آب قنات استان مرکزی 1402/11/01 رجوع به آگهی
7552610 مزایده اجاره یک دستگاه آپارتمان استان مرکزی 1402/10/26 رجوع به آگهی
7425230 مزایده واگذاری اجاره یک واحد مسکونی طبقه اول به متراژ 104 مترمربع استان مرکزی 1402/09/20 رجوع به آگهی
7406156 مزایده واگذاری مغازه تجاری استان مرکزی 1402/09/14 رجوع به آگهی
7397306 مزایده هشت قطعه 14 استان مرکزی 1402/09/12 1402/09/27
7395174 مزایده واگذاری اجاره زمین به متراژ 2900 استان مرکزی 1402/09/12 رجوع به آگهی
7283801 مزایده اجاره تملک اعیان 14 قطعه زمین مسکونی استان مرکزی 1402/08/17 رجوع به آگهی
7263659 مزایده اجاره یک واحد به متراژ 260 مترمربع با کاربری درمانی استان مرکزی 1402/08/13 1402/08/27
7252918 مزایده اجاره مغازه استان مرکزی 1402/08/09 رجوع به آگهی
7229754 مزایده واگذاری مغازه تجاری به مساحت 40 متر مربع به اجاره استان مرکزی 1402/08/03 رجوع به آگهی
7221463 مزایده اجاره مغازه تجاری به مساحت 30 مترمربع استان مرکزی 1402/08/01 رجوع به آگهی
7164877 مزایده تملک اعیان قطعه 1و2 تفکیکی از پلاک 52 فرعی از 20 اصلی بخش 8 استان مرکزی 1402/07/17 1402/07/30
7160133 مزایده واگذاری مغازه تجاری به مساحت 40 متر مربع به اجاره استان مرکزی 1402/07/16 رجوع به آگهی
7088466 مزایده واگذاری (به صورت اجاره) زمین زراعی به مساحت 3688 مترمربع و 3 ساعت و 20 دقیقه آب مربوط استان مرکزی 1402/07/04 رجوع به آگهی
6996824 مزایده اجاره زمین به متراژ 300 مترمربع استان مرکزی 1402/06/14 رجوع به آگهی
6996216 مزایده یک قطعه زمین با کاربری باغ ویلا استان مرکزی 1402/06/14 رجوع به آگهی
6988010 مزایده اجاره زمین با متراژ 1056 متر مربع با کاربری گاراژ به مدت یک سال استان سمنان 1402/06/12 رجوع به آگهی
6975992 مزایده اجاره حق تملک اعیان 20 قطعه زمین مسکونی استان مرکزی 1402/06/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4