مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش محل کارخانه قدیم به متراژ 27190 مترمربع زمین و دارای حدود 15000 مترمربع سوله و ساختمان اداری 1399/03/11 1399/03/21
فروش کارخانه به متراژ 27190 مترمربع زمین و دارای حدود 15000 مترمربع سوله و ساختمان اداری 1399/03/11 1399/03/21
فروش به متراژ 27190 مترمربع زمین و دارای حدود 15000 متر مربع سوله و ساختمان اداری 1399/02/30 1399/03/06
فروش زمین به متراژ 27190 مترمربع و دارای حدود 15000 مترمربع سوله و ساختمان اداری 1399/02/15 1399/02/23
فروش محل کارخانه قدیم به متراژ 27190 مترمربع و دارای حدود 15000 مترمربع سوله و ساختمان اداری 1399/01/23 1399/02/01
فروش محل کارخانه به متراژ 27190 مترمربع و دارای حدود 15000 مترمربع سوله و ساختمان اداری 1399/01/19 1399/02/01
فروش کارخانه 1399/01/16 1399/01/26
فروش محل کارخانه قدیم به متراژ 27000 مترمربع و دارای 15000 مترمربع سوله و ساختمان اداری 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش محل کارخانه قدیم خود به همراه ماشین آلات به متراژ 27000 مترمربع و دارای 15000 مترمربع سوله و سا... 1398/07/29 1398/08/02
فروش محل کارخانه قدیم خود را به همراه ماشین آلات دارای 27000 مترزمین، 15000 متر سوله و ساختمان اداری... 1398/07/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2