مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عواید حاصل از درآمد ترمینال شهری 1398/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از میدان تره بار 1398/08/23 رجوع به آگهی
عواید حاصل از بازار هفتگی 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از بازار هفتگی 1398/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از بازار هفتگی 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش 11 قطعه زمین 1398/06/24 رجوع به آگهی
فروش گردوهای درختان گردو 1398/06/20 رجوع به آگهی
فروش 11 قطعه زمین 1398/06/17 رجوع به آگهی
فروش گردوهای درختان گردوی متعلق به شهرداری 1398/06/14 رجوع به آگهی
فروش 11 قطعه زمین 1398/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 12