مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عواید حاصل از میدان تره بار 1397/07/29 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از میدان تره بار 1397/07/23 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از بازار هفتگی 1397/07/19 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از بازار هفتگی 1397/07/12 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ حمام و تعداد 2 باب مغازه 1397/06/24 رجوع به آگهی
محل پارکینگ - دو باب مغازه 1397/06/17 رجوع به آگهی
عواید حاصل از مستغلات واگذاری اجاره زیر زمین پاساژ و اجاره مغازه و اجاره زمین مزروعی و 1397/06/12 رجوع به آگهی
عواید حاصل از مستغلات واگذاری اجاره زیر زمین-عواید حاصل از مستغلات واگذاری اجاره مغازه-عواید حاصل از... 1397/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری محل پارکینگ-2باب مغازه 1397/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری محل پارکینگ و 2باب مغازه به صورت اجاره 1397/05/29 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 11