مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری 15 درصد درآمد حاصله از موسسات ترمینال مسافربری 1396/09/08 رجوع به آگهی
واگذاری محل پارکینگ عمومی حمام ارمنستان 1396/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری محل پارکینگ عمومی حمام ارمنستان 1396/08/14 رجوع به آگهی
اجاره محل پارکنیگ عمومی حمام 1396/08/14 رجوع به آگهی
واگذاری محل پارکینگ عمومی حمام ارمنستان 1396/07/27 رجوع به آگهی
واگذاری محل پارکینگ 1396/07/20 رجوع به آگهی
واگذاری محل پارکینگ عمومی حمام ارمنستان 1396/07/20 رجوع به آگهی
فروش تاکسی سمند مدل 85-پژو 2000(یشمی متالیک) مدل 80 1396/07/03 رجوع به آگهی
فروش تاکسی سمند مدل 85-پژو 2000(یشمی متالیک) مدل 80 1396/06/27 رجوع به آگهی
واگذاری محل حمام . تاکسی سمند مدل 85 - پژو 2000 یشمی متالیک 1396/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 9