مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
عواید حاصل از میدان تره بار 1395/03/10 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از شهربازی 1395/02/12 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از شهربازی 1395/02/05 رجوع به آگهی
واگذاری عواید پارکبانی سطح شهر 1394/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری عواید پارکبانی 1394/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری 15 درصد درآمد حاصله از موسسات مسافربری ترمینال 1394/10/05 رجوع به آگهی
واگذاری 15 درصد درآمد حاصله از موسسات مسافربری 1394/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری عواید پارکبانی سطح شهر 1394/09/24 رجوع به آگهی
واگذاری عواید پارکبانی سطح شهر 1394/09/17 رجوع به آگهی
واگذاری درآمد حاصله از موسسات مسافربری ترمینال 1394/09/14 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 9