مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره محل دفن زباله 1396/11/09 رجوع به آگهی
واگذاری 15درصد درآمد حاصله از موسسات ترمینال مسافربری 1396/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری 15درصد درآمد حاصله از موسسات ترمینال مسافربری 1396/10/05 رجوع به آگهی
واگذاری 15 درصد درآمد حاصله از موسسات ترمینال مسافربری 1396/09/14 رجوع به آگهی
واگذاری 15 درصد درآمد حاصله از موسسات ترمینال مسافربری 1396/09/08 رجوع به آگهی
واگذاری محل پارکینگ عمومی حمام ارمنستان 1396/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری محل پارکینگ عمومی حمام ارمنستان 1396/08/14 رجوع به آگهی
اجاره محل پارکنیگ عمومی حمام 1396/08/14 رجوع به آگهی
واگذاری محل پارکینگ عمومی حمام ارمنستان 1396/07/27 رجوع به آگهی
واگذاری محل پارکینگ 1396/07/20 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 11