مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
عواید حاصل از میدان تره بار و فروش سرقفلی یک باب مغازه 1396/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از میدان تره بار 1396/04/08 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از میدان تره بار 1396/03/29 رجوع به آگهی
عواید حاصل از میادین شهرداری مغازه 1396/02/27 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از جایگاه CNG و مغازه 1396/02/21 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از میدان دواب-عواید حاصل از محل شهربازی و... 1396/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از میادین شهرداری 1396/02/02 رجوع به آگهی
اجاره تعداد 11 اتاق کانکس میوه 1395/12/15 1395/12/19
واگذاری 15 درصد از درآمد حاصل از موسسات ترمینال شهری 1395/09/21 رجوع به آگهی
واگذاری 15 درصد از درآمد حاصل از موسسات ترمینال شهری 1395/09/14 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 11