مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش لوازم مستعمل مازاد 1393/05/22 رجوع به آگهی
فروش لوازم مستعمل مازاد 1393/05/15 1393/05/30
فروش کارخانه آسفالت 120 تنی آلمانی سوخت گیری اتوبوسها 1393/04/21 رجوع به آگهی
اجاره سالن ورزشی 1393/02/18 رجوع به آگهی
اجاره سالن ورزشی 1393/02/15 رجوع به آگهی
فروش تعداد 34 دستگاه خودرو و مقداری لوازم مازاد 1392/09/18 1392/09/28
فروش تعداد 34 دستگاه خودرو و مقداری لوازم مازاد 1392/09/11 1392/09/28
بهره برداری موقت از فضاهای شهری جهت نصب تلویزیون های شهری 1392/06/12 1392/06/21
واگذاری بهره برداری موقت از فضاهای شهری 1392/06/04 1392/06/21
واگذاری جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی به صورت مکانیزه 1392/05/13 رجوع به آگهی
صفحه 11 از 14