مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد محدودی خودرو سبک و سنگین و 6 دستگاه موتورسیکلت و.. 1391/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از مسیر کالسکه رانی پارک کوهسنگی 1390/11/19 1390/12/13
مزایده حضوری 16 دستگاه خودرو و 31 موتورسیکلت ولوازم مازاد 1390/05/22 1390/06/05
فروش تعداد 16 دستگاه خودرو و مقداری لوازم مازاد 1390/05/15 رجوع به آگهی
فروش تعداد 19 دستگاه خودرو و مقداری لوازم مازاد 1390/04/08 1390/04/25
فروش خودرو و مقداری لوازم مازاد 1390/04/07 رجوع به آگهی
فروش تعداد 14 دستگاه خودرو و مقداری لوازم مازاد 1389/08/03 1389/08/19
فروش تعداد 15 دستگاه خودرو 1389/04/03 1389/04/18
واگذاری مکان های تابلوی های تبلیغاتی سطح شهر 1387/12/11 1387/12/26
واگذاری مکان های تابلوی های تبلیغاتی 1387/12/03 1387/12/18
صفحه 11 از 12