کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8067623 مزایده اجاره پارکینگ و غرفه تحت نظارت شهرداری استان فارس 1403/03/17 1403/03/23
8063371 مزایده اجاره 2 مورد پارکینگ استان فارس 1403/03/16 1402/12/12
8015512 مزایده اجاره پارکینگ های تحت نظارت خود را جهت بهره برداری در 4 ردیف استان فارس 1403/03/03 رجوع به آگهی
8014914 مزایده واگذاری اجاره پارکینگهای تحت نظارت جهت بهره برداری استان فارس 1403/03/03 رجوع به آگهی
8013571 مزایده اجاره پارکینگ استان فارس 1403/03/03 1403/03/09
8013565 مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی آذین استان فارس 1403/03/03 1403/03/09
8011208 مزایده واگذاری اجاره پارکینگهای تحت نظارت جهت بهره برداری استان فارس 1403/03/01 رجوع به آگهی
7912862 مزایده واگذاری اجاره شامل 8 مورد پارکینگ روباز- نانو کارواش پارکینگ طبقاتی - غرفه مینی تنقلات استان فارس 1403/02/12 رجوع به آگهی
7904269 مزایده واگذاری اجاره شامل 8 مورد پارکینگ روباز- نانو کارواش پارکینگ طبقاتی - غرفه مینی تنقلات استان فارس 1403/02/10 رجوع به آگهی
7801725 مزایده اجاره پارک در پارکینگ تحت نظارت خود پارکینگ طبقاتی استان فارس 1403/01/14 1403/01/25
7771688 مزایده فراخوان پارکینگ در ایام نوروز شهر استان فارس 1402/12/21 1402/12/27
7739101 مزایده اجاره پارکینگهای تحت نظارت خود را جهت بهره برداری استان فارس 1402/12/12 رجوع به آگهی
7739091 مزایده واگذاری اجاره پارکینگ های تحت نظارت استان فارس 1402/12/12 رجوع به آگهی
7738683 مزایده اجاره پارکینگهای نوروزی استان فارس 1402/12/12 رجوع به آگهی
7738525 مزایده اجاره پارکینگهای نوروزی استان فارس 1402/12/12 رجوع به آگهی
7735753 مزایده اجاره پارکینگهای تحت نظارت استان فارس 1402/12/10 رجوع به آگهی
7735385 مزایده اجاره پارکینگهای تحت نظارت استان فارس 1402/12/10 رجوع به آگهی
7705537 مزایده اجاره مکان های پارک در پارکینگ استان فارس 1402/12/05 1402/12/12
7697029 مزایده اجاره پارکینگ استان فارس 1402/12/02 رجوع به آگهی
7694373 مزایده اجاره پارکینگ های تحت نظارت استان فارس 1402/12/02 1402/12/12
صفحه 1 از 5