مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح دام سبک (بره نرینه) 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده محصول سردرختی زردآلو، آلبالوو گیلاس و کلیه محصولات باغات بیلدروناسیونال 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 3832 کیلوگرم پسته در ارقام مختلف 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول سردرختی زردآلو، آلبالو و گیلاس و کلیه محصولات باغات 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول سردرختی باغات توت و گیلاس 1401/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در کشتارگاه 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول زیره کشت وصنعت 1401/01/18 1401/01/24
مزایده فروش حدود 35 تن محصول گل محمدی 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول پسته 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات یونچه چاپر 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات و اقلام مازاد 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول زیره 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول پسته 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی/خودرو/اتصالات چدنی آبیاری (نو) 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات و اقلام مازاد 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تفاله چغندر قند 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 700 تن روغن خام دانه کلزا 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش محلوج پنبه 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش تجمیعی محصول پسته 1400/11/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14