مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش آلایش حاصل از ذبح در کشتارگاه 1398/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت و نگهداری سه قطعه از باغات به مساحت کل 237 هکتار 1398/10/22 رجوع به آگهی
فروش آلایش حاصل از ذبح دام سبک (بره نرینه) 1398/09/25 رجوع به آگهی
واگذاری 4 قطعه از اراضی زراعی تحت اختیار خود در کشت و صنعت باغات 1398/09/14 رجوع به آگهی
واگذاری آلایش حاصل از ذبح دام سبک (بره نرینه) در کشتارگاه 1398/08/26 رجوع به آگهی
فروش چوب حاصل از قطاعی درختان کهنسال 1398/08/26 رجوع به آگهی
واگذاری 4 قطعه از اراضی زراعی تحت اختیار خود بصورت مزارعه کاری 1398/08/26 رجوع به آگهی
انواع محصول پسته 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری محصولات حاصل از فعالیت کشاورزی شامل: خرما رقم زاهدی به مقدار حدود 4000 کیلوگرم - روغن تسویه... 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری انواع محصول پسته 1398/08/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11