مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 45 دستگاه انواع خودروهای سبک - سنگین - موتوسیکلت و یک مورد اموال منقول (اثاثیه منزل) 1395/07/19 1395/07/28
فروش تعداد 39 دستگاه خودرو سبک و سنگین 1395/01/15 رجوع به آگهی
فروش تعداد 21 دستگاه خودرو سبک و سنگین 1394/10/09 رجوع به آگهی
فروش تعداد 38 دستگاه خودرو سبک و سنگین 1394/05/07 1394/05/15
فروش تعداد 70 دستگاه خودرو سبک و سنگین 1394/03/19 رجوع به آگهی
فروش تعداد 47 دستگاه خودرو سبک و سنگین 1393/10/20 1393/10/25
فروش تعداد 67 دستگاه انواع خودروهای سواری و وانت - 2 دستگاه موتورسیکلت 1393/07/09 1393/07/17
فروش تعداد 54 دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین 1393/03/13 1393/03/21
فروش تعداد 58 دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین 1392/08/04 1392/08/07
فروش خودروهای سبک و سنگین 1392/02/30 1392/03/05
صفحه 1 از 2