مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره ساختمان 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ملک 1401/03/02 1401/03/16
مزایده اموال اسقاطی 1401/02/07 1401/02/17
مزایده اموال اسقاطی 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال ضایعاتی با وزن تقریبی 4500 کیلوگرم 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مقداری از اموال اسقاطی 1400/11/15 1400/11/16
مزایده اجاره فضاهای مازاد آموزش و پرورش 1400/08/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک این مدیریت 1400/08/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از املاک این مدیریت 1400/07/12 1400/07/25
مزایده اجاره ساختمان و سالن های ورزشی 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمانها 1400/06/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساختمان آموزشگاه 1400/06/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمانها 1400/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از ساختمان 1400/02/19 1400/03/01
مزایده واگذاری تعدادی از ساختمان های مورد نظر - واگذاری اموال اسقاطی بدون برچسب خود 1399/12/19 رجوع به آگهی
مزایده - اموال اسقاطی اداره آموزش و پروش 1399/12/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اتاق تکثیر 1399/12/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان های آموزش و پرورش (مدرسه ـ مرکز آموزشی نیروی انسانی و ...) 1399/10/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از ساختمانها 1399/10/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از ساختمانهای خود 1399/10/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6