مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده تعدادی از ساختمان ها 1399/06/22 رجوع به آگهی
اجاره ساختمانها - ساختمان مرکز مشاوره - ساختمان ملک - کارگاه - زمین اسکیت دبیرستان - زمین چمن - س... 1399/06/19 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از ساختمان های آموزشی و مراکز ورزشی 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش اموال اداری منقول اسقاط غیر مصرفی و خارج از رده 1399/06/17 رجوع به آگهی
تعدادی از ساختمان های آموزشی و مراکز ورزشی خود 1399/05/25 رجوع به آگهی
اجاره ساختمانها- دبیرستان پسرانه - ساختمان مرکز مشاوره - ساختمان آموزشی- کارگاه - سالن کشتی - زمین... 1399/05/21 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از ساختمان های آموزشی و مراکز ورزشی 1399/05/21 رجوع به آگهی
اجاره تالار و آَشپزخانه 1399/04/04 رجوع به آگهی
اجاره سالن و زمین چمن ورزشی - تالار و آشپزخانه مرکز رفاهی- زمین اسکیت -سالن کشتی و... 1399/04/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تالار و آَشپزخانه مرکز رفاهی 1399/04/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9