مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک 1399/10/13 رجوع به آگهی
فروش ملک --مساحت قابل واگذاری 8/185 مترمربع و ..... 1399/10/10 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/09/16 رجوع به آگهی
فروش ۴ سهم از ۵ سهم مساوی از یک باب ساختمان مازاد خود با کاربری مسکونی به مساحت ۴۶۵/۵۰ مترمربع 1399/09/05 1399/09/12
فروش املاک:با مساحت 800 متر عرصه و 2010/5 متر اعیان 2016/21 مترمربع, 17 واحد اداری در 5 طبقه 4 واحدی... 1399/08/10 رجوع به آگهی
فروش زمین 1399/07/20 رجوع به آگهی
رهن واجاره واحد تجاری 1399/07/20 رجوع به آگهی
فروش یکی از املاک اداری ـ مساحت 800 متر عرصه و 2010.75 متر اعیان 1399/07/19 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک تجاری 1399/07/13 رجوع به آگهی
فروش یکی از ساختمانهای خود با موقعیت مسکونی، اداری، تجاری 1399/07/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26