مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ۷ قطعه از زمینهای خود 1399/07/02 رجوع به آگهی
فروش ۷ قطعه از زمینهای خود 1399/06/26 رجوع به آگهی
بهره برداری و تفکیک زباله های عادی خانگی (در محل دفن) و فرهنگ سازی اجرای طرح تفکیک از مبدا کل محدوده... 1399/06/12 رجوع به آگهی
بهره برداری و تفکیک زباله های عادی خانگی (در محل دفن) و فرهنگ سازی اجرای طرح تفکیک از مبدا 1399/06/05 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین هر کدام به مساحت 138/71 مترمربع 1399/03/13 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین هر کدام به مساحت 138/71 مترمربع 1399/03/06 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه از زمینهای خود:یک قطعه زمین به مساحت 212/09 مترمربع و ..... 1398/11/20 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه از زمینهای خود ( - یک قطعه زمین به مساحت 212/09 مترمربع) و.... 1398/11/13 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه از زمینهای خود 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه زمین 1398/10/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3