کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8231747 مزایده اجاره مکان تجاری با کاربری فرش فروشی استان فارس 1403/04/28 1403/05/06
8228071 مزایده اجاره مکان تجاری استان فارس 1403/04/27 1403/05/06
8220804 مزایده اجاره مکان تجاری استان فارس 1403/04/24 1403/05/06
8116788 مزایده اجاره مکان های تجاری شامل 6 مورد کاربری مینی سوپر- فرش فروشی- کافه- خشکبار - طراحی و معماری و خدمات مهندسی- کتاب فروشی استان فارس 1403/03/29 رجوع به آگهی
8116353 مزایده اجاره مکان تجاری استان فارس 1403/03/29 1403/04/03
8105451 مزایده اجاره مکان تجاری واقع در ایستگاه وکیل الرعایا خط یک مترو سازمان استان فارس 1403/03/26 1403/04/03
8104591 مزایده اجاره مکان تجاری کاربری فروش فرش و لوازم خانگی استان فارس 1403/03/26 1403/04/03
8094664 مزایده اجاره مکان تجاری با کاربری های مینی سوپر / فرش فروشی / کافه / خشکبار / طراحی و معماری و خدما مهندسی / کتاب فروشی استان فارس 1403/03/23 1403/04/09
7913021 مزایده اجاره مکان تجاری با کاربری اسباب بازی فروشی استان فارس 1403/02/12 1403/02/12
7913009 مزایده اجاره مکان تجاری با کاربری اسباب بازی فروشی استان فارس 1403/02/12 1403/02/12
7896058 مزایده اجاره مکان تجاری استان فارس 1403/02/09 1403/02/12
7858875 مزایده اجاره مکان های تجاری استان فارس 1403/01/29 رجوع به آگهی
7854390 مزایده اجاره مکان تجاری 3 عنوان شامل: کاربری: کالای خواب - مساحت 99 مترمربع - موبایل و تجهیزات جانبی مساحت 27 مترمربع - لوازم آرایشی و بهداشتی مساحت 4 مترمربع استان فارس 1403/01/28 رجوع به آگهی
7803609 مزایده اجاره مکان تجاری کاربری: کالای خواب - مساحت 99 مترمربع استان فارس 1403/01/15 رجوع به آگهی
7675772 مزایده اجاره مکان های تجاری استان فارس 1402/11/28 رجوع به آگهی
7656983 مزایده اجاره مکان های تجاری ایستگاه خط یک مترو استان فارس 1402/11/23 1402/12/12
7564648 مزایده اجاره مکان تجاری واقع در ایستگاه های خط یک مترو کاربری کتاب و نوشت افزار- کاربری باشگاه ورزشی - کاربری مینی سوپر استان فارس 1402/10/30 رجوع به آگهی
7563704 مزایده اجاره مکان تجاری با کاربری کتاب و نوشت افزار- کاربری باشگاه ورزشی - کاربری مینی سوپر استان فارس 1402/10/30 رجوع به آگهی
7545278 مزایده اجاره مکان تجاری استان فارس 1402/10/25 رجوع به آگهی
7537626 مزایده واگذاری اجاره مکان تجاری استان فارس 1402/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4