کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8236380 مزایده واگذاری 4 مورد از عرصه ها به صورت اجاره شامل: - عرصه به مساحت تقریبی 1300 متر مربع - عرصه به مساحت تقریبی 250 متر مربع جهت احداث گلخانه - عرصه به مساحت تقریبی 150 متر مربع جهت استقرار مجموعه... استان مرکزی 1403/04/30 1403/05/01
8207498 مزایده 4 عنوان مزایده شمل :عرصه به مساحت تقریبی 1300 مترمربع جهت پیست آموزشی موتورسیکلت-عرصه به مساحت تقریبی 250 مترمربع جهت احداث گلخانهعرصه به مساحت تقریبی 150 مترمربع جهت استقرار مجموعه بازی- استان مرکزی 1403/04/20 1403/05/01
8187005 مزایده واگذاری عرصه و کیوسک به صورت اجاره شامل 4 مورد استان مرکزی 1403/04/16 1403/05/03
8155833 مزایده واگذاری عرصه و کیوسک به صورت اجاره در 4 ردیف استان مرکزی 1403/04/09 1403/05/03
8119816 مزایده واگذاری اجاره استخر روباز استان مرکزی 1403/03/30 1403/04/04
8094439 مزایده واگذاری عرصه به مساحت تقریبی 12 متر مربع جهت استقرار کیوسک استان مرکزی 1403/03/23 1403/03/29
8094403 مزایده واگذاری اجاره استخر روباز استان مرکزی 1403/03/23 1403/04/04
8066927 مزایده اجاره عرصه و کیوسک استان مرکزی 1403/03/17 1403/03/30
8063098 مزایده واگذاری عرصه به مساحت تقریبی 12 متر مربع جهت استقرار کیوسک استان مرکزی 1403/03/16 1403/03/29
8062543 مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی گروه دوم و تابلوی سه وجهی گردان استان مرکزی 1403/03/16 1403/03/21
8050923 مزایده اجاره عرصه مجموعه بازی عرصه به مساحت تقریبی 165 متر مربع استان مرکزی 1403/03/12 1403/03/19
8041357 مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی گروه استان مرکزی 1403/03/09 1403/03/12
8031108 مزایده واگذاری عرصه و غرفه به صورت اجاره به بخش خصوصی در 7 ردیف استان مرکزی 1403/03/07 1403/03/12
8019804 مزایده اجاره عرصه مجموعه بازی استان مرکزی 1403/03/05 1403/03/19
8005357 مزایده 7 عنوان مزایده شامل: واگذاری عرصه و غرفه به صورت اجاره استان مرکزی 1403/02/31 1403/03/12
7960080 مزایده 5 ردیف مزایده شامل : 1- عرصه به مساحت تقریبی 8 متر مربع جهت استقرار کیوسک 2- عرصه به مساحت تقریبی 280 متر مربع جهت احداث گلخانه 3- غرفه به مساحت تقریبی 12 متر مربع 4- غرفه به مساحت تقریبی 48 م... استان مرکزی 1403/02/23 1403/02/27
7921149 مزایده واگذاری 5 ردیف عرصه و غرفه به صورت اجاره شامل: - عرصه به مساحت تقریبی 8 متر مربع جهت استقرار کیوسک - عرصه به مساحت تقریبی 280 متر مربع جهت احداث گلخانه - غرفه به مساحت تقریبی 12 متر مربع - غرف... استان مرکزی 1403/02/16 1403/02/27
7917157 مزایده واگذاری عرصه جهت کیوسک و همچنین تابلوهای سازمان تبلیغاتی به صورت اجاره به بخش خصوصی استان مرکزی 1403/02/13 1403/02/19
7889958 مزایده واگذاری عرصه جهت کیوسک و همچنین تابلوهای سازمان تبلیغاتی استان مرکزی 1403/02/06 1403/02/19
7834026 مزایده واگذاری عرصه به مساحت تقریبی 12 متر مربع جهت استقرار کیوسک استان مرکزی 1403/01/26 1403/01/29
صفحه 1 از 7