کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8221758 مزایده محل داروخانه بیمارستان حاجیه نرگس معرفی بندر ماهشهر استان خوزستان 1403/04/24 1403/04/27
8212535 مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان نوید بندر امام خمینی ره استان خوزستان 1403/04/21 1403/04/23
8212227 مزایده اجاره ملک ساختمان تالاسمی بیمارستان قدیم (17 شهریور ) شبکه بهداشت و درمان ایذه استان خوزستان 1403/04/21 1403/04/21
8211021 مزایده واگذاری واحد دندانپزشکی درمانگاه تخصصی بیمارستان استان خوزستان 1403/04/20 1403/04/24
8210295 مزایده عمومی یک مرحله ای فروش اموال اسقاط انبار بیمارستان گلستان اهواز در سال 1403 - مزایده عمومی یک مرحله ای فروش اموال اسقاط انبار بیمارستان گلستان اهواز در سال 1403 استان خوزستان 1403/04/20 1403/04/27
8201440 مزایده فروش آمبولانس بنز MB140 استان خوزستان 1403/04/19 1403/05/10
8200937 مزایده سواری پژو پارس استان خوزستان 1403/04/19 1403/05/10
8200933 مزایده عمومی یک مرحله ای فروش خودروهای صدور سند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور -سال1403 - وانت یخچال دار فیات DUCATO مشمول کمیسیون ماده 2 استان خوزستان 1403/04/19 1403/05/10
8200932 مزایده عمومی یک مرحله ای فروش خودروهای صدور سند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور -سال1403 - آمبولانس مزدا 2000 استان خوزستان 1403/04/19 1403/05/10
8200928 مزایده عمومی یک مرحله ای فروش خودروهای صدور سند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور -سال1403 - اتوبوس بیابانی سیترا 300- C استان خوزستان 1403/04/19 1403/05/10
8200927 مزایده عمومی یک مرحله ای فروش خودروهای صدور سند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور -سال1403 - کامیون تانکر آب بنز ال پی 808/36 استان خوزستان 1403/04/19 1403/05/10
8200926 مزایده عمومی یک مرحله ای فروش خودروهای صدور سند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور -سال1403 - سواری کار موسو T23 استان خوزستان 1403/04/19 1403/05/10
8200574 مزایده اموال اسقاط انبار شبکه بهداشت و درمان اندیکا - وسایل اسقاط استان خوزستان 1403/04/18 1403/04/19
8199146 مزایده وانت دو کابین نیسان دی ایکس22 استان خوزستان 1403/04/18 1403/05/10
8199137 مزایده عمومی یک مرحله ای فروش خودروهای صدور سند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور -سال1403 - سواری پراید جی تی ایکس ای استان خوزستان 1403/04/18 1403/05/10
8192452 مزایده اجاره اماکن داروخانه مرکز بهداشت شهری روستایی شماره 3 استان خوزستان 1403/04/17 1403/04/23
8191475 مزایده اجاره اماکن داروخانه مرکز بهداشت شهری روستایی شماره 2 استان خوزستان 1403/04/17 1403/04/23
8191471 مزایده اجاره اماکن داروخانه مرکز بهداشت شهری روستایی مالکیه سفلی استان خوزستان 1403/04/17 1403/04/23
8191470 مزایده اجاره اماکن داروخانه مرکز بهداشت شهری روستایی استان خوزستان 1403/04/17 1403/04/23
8191468 مزایده اجاره اماکن داروخانه مرکز بهداشت شهری روستایی سبهانیه استان خوزستان 1403/04/17 1403/04/23
صفحه 1 از 13