کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8217416 مزایده اجاره مغازه استان آذربایجان غربی 1403/04/23 1403/04/28
8187199 مزایده اجاره یک باب مغازه جمعیت هلال احمر ارومیه واقع در نبش پاساژ هادی در خیام شمالی استان آذربایجان غربی 1403/04/16 1403/04/23
8090597 مزایده فروش املاک یک باب منزل مسکونی دو طبقه - یک قطعه زمین استان آذربایجان غربی 1403/03/22 1403/03/26
8072563 مزایده 2 عنوان مزایده شامل : فروش یک باب منزل مسکونی دو طبقه (طبقه زیرزمین و همکف) با مساحت عرصه 220.36 متر مربع و مساحت اعیانی کل 290 متر مربع - فروش یک قطعه زمین به مساحت 107/46 متر مربع استان آذربایجان غربی 1403/03/19 1403/03/26
7888173 مزایده اجاره بخشی از ساختمان استان آذربایجان غربی 1403/02/06 رجوع به آگهی
7888168 مزایده اجاره یک باب زیرزمین جمعیت هلال احمر به مساحت 280مترمربع استان آذربایجان غربی 1403/02/06 رجوع به آگهی
7880761 مزایده فروش املاک یک باب منزل مسکونی دو طبقه - یک قطعه زمین استان آذربایجان غربی 1403/02/04 1403/02/09
7874865 مزایده اجاره زمین های با کاربری صنعتی استان آذربایجان غربی 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874860 مزایده اجاره یک باب مغازه 85مترمربعی استان آذربایجان غربی 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874855 مزایده اجاره بخشی از ساختمان امور جوانان استان آذربایجان غربی 1403/02/03 رجوع به آگهی
7871797 مزایده فروش املاک یک باب منزل مسکونی دو طبقه - یک قطعه زمین استان آذربایجان غربی 1403/02/02 1403/02/09
7870618 مزایده فروش یک باب منزل مسکونی دو طبقه (طبقه زیرزمین و همکف) با مساحت عرصه 220/36 متر مربع و مساحت اعیانی کل 290 متر مربع - فروش یک قطعه زمین به مساحت 107/46 متر مربع استان آذربایجان غربی 1403/02/02 1403/02/09
7865080 مزایده اجاره محل داروخانه استان آذربایجان غربی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7864930 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7864911 مزایده زمین با کاربری : تجاری مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7785889 مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی با مساحت عرصه متر مربع و مساحت اعیانی کل 290 متر مربع استان آذربایجان غربی 1402/12/26 1402/12/28
7778687 مزایده اجاره اراضی کشاورزی استان آذربایجان غربی 1402/12/23 رجوع به آگهی
7776445 مزایده فروش منزل مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/12/22 1402/12/28
7776183 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 220/36 / مساحت اعیان : 290 استان آذربایجان غربی 1402/12/22 رجوع به آگهی
7775713 مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه با مساحت عرصه 220/36 متر مربع و مساحت اعیانی کل 290 متر مربع استان آذربایجان غربی 1402/12/22 1402/12/28
صفحه 1 از 10