مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مکان جهت استقرار کانکس 1394/05/17 1394/05/22
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1394/05/17 1394/05/22
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1394/05/17 1394/05/22
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده 1394/05/14 1394/05/22
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1394/05/14 1394/05/22
واگذاری مکان جهت استقرار کانکس 1394/05/14 1394/05/22
واگذاری نگهداری و بهره برداری از رستوران پایانه بار 1394/04/20 1394/04/24
واگذاری نگهداری و بهره برداری از رستوران 1394/04/16 1394/04/24
واگذاری یک باب غرفه 1394/03/21 1394/03/23
واگذاری یک باب غرفه 1394/03/21 1394/03/23
صفحه 6 از 20