مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک دستگاه اتومبیل هاج بک 207 خاکستری 1400/10/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 58.45 متر مربع 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان مساحت باقیمانده پس از اجرای طرح 765 مترمربع 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 240/60 مترمربع 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ پلاک ۱۰۸(یکصد و هشت) فرعی از ۷(هفت) اصلی به مساحت (۳۰۰) سیصد متر مربع 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان پلاک به مساحت77/86 متر مربع 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده نوع خودرو : سمند سواری lx EF7 سفید رنگ - مدل 1395 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید gtx مدل 1993 میلادی قرمز روغنی 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق به مساحت 160 متر مربع 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مشجر که در آن بنا احداث شده به مساحت 970 متر مربع 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پیکان - مدل1383رنگ سفید روغنی 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پرایدمدل : 1387 رنگ: خاکستری متالیک 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده یک ممیز دو هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 389 اصلی(ثبت شده) بدون مساحت 1400/10/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در جنوب شرقی طبقه دوم به مساحت 116/3 مترمربع 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ یک دستگاه آپارتمان (طلق با عرصه وقف) واقع در جنوب شرقی طبقه اول به مساحت 321/72 مترمربع که مقدار 19/77 متر مربع آن بالکن در دو قسمت است 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ یک باب آپارتمان به مساحت 150/65متر مربع 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت عرصه 45/230 متر منر مربع 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش 225 سهم حق زمین آبی مشاع از مبذر 1600 من زمین آبی (با کاربری کشاورزی) 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده 13/04 سهم از 13/1 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ از یک باب خانه ی قدیمی ساخته شده بر روی عرصه به مساحت 166 متر مربع 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده اتومبیل پراید 1400/09/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9