مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ساختمان با کاربری اداری 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان / نوع کاربری : اداری / مساحت عرصه : 738/1 / مساحت اعیان : 485 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده اختمان / مساحت عرصه : 2831/87 / مساحت اعیان : 350 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده املاک مشروحه ذیل : - مساحت عرصه 459/72 متر مربع - مساحت اعیان 700 متر مربع - مساحت عرصه 738/1 متر مربع - مساحت اعیان 485متر مربع و... 1400/10/30 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان 1400/10/30 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان 1400/10/30 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان 1400/10/30 رجوع به آگهی
مزایده مغازه با کاربری تجاری 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان با کاربری اداری 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان با کاربری اداری 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره واحدهای تحت پوشش 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده قسمتی از مرکز تامین و توسعه 1400/07/12 1400/07/27
مزایده اجاره مجتمع 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده قسمتی از مرکز (سالن غذاخوری و آشپزخانه سوله) 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده قسمتی از مرکز 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قسمتی از مرکز (سوله ) 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده سالن ورزشی 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده غربالگری معتادین متجاهر 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره طبقه اول ساختمان ـ مرکز جامع توانبخشی و ارتوپد فنی 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده قسمتی از مرکز شهدای انقلاب سالن فوتسال 1400/07/11 1400/07/27
صفحه 1 از 8