مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
محل انتشارات مجتمع دانشگاه مرکزی و دانشکده پرستاری و مامایی(سیکلین) جهت انتشار و تکثیر جزوات دانشجوی... 1399/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری امور سلف سرویس دانشجویی شامل آشپزخانه، بوفه و سردخانه 1398/11/13 رجوع به آگهی
امور سلف سرویس دانشجویی شامل آشپزخانه ،بوفه و سردخانه 1398/08/12 رجوع به آگهی
واگذاری امور سلف سرویس دانشجویی شامل آشپزخانه ،بوفه و سردخانه 1398/07/15 1398/07/21
واگذاری کانکس 1397/07/21 1397/07/30
واگذاری کانکس 1397/06/31 1397/07/07
فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان و یک دستگاه خودرو پژو سواری 405 GLX 1396/10/05 1396/10/16
فروش یک دستگاه خودرو پژو سواری 405glx و یک دستگاه وانت پیکان 1396/02/31 1396/03/06
واگذاری سه دستگاه کانکس 1396/02/31 1396/03/06
واگذاری بوفه دانشجویی 1395/12/07 1395/12/14
صفحه 1 از 4