مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 3 قطعه زمین مسکونی 1399/05/28 1399/06/13
واگذاری بازار هفتگی(شنبه بازار) 1399/04/07 1399/04/17
واگذاری بازار هفتگی(شنبه بازار) 1399/03/31 1399/04/17
فروش زمین 6 قطعه 1399/03/31 رجوع به آگهی
فروش زمین 6 قطعه عرصه 401/95 با کاربری مسکونی -عرصه 265 و کاربری مسکونی -عرصه 277/99 مسکونی -عرص... 1399/03/25 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مسکونی 1399/02/27 1399/03/06
واگذاری بازار هفتگی(شنبه بازار) 1399/02/23 1399/03/03
فروش زمین 1399/02/20 1399/03/06
واگذاری بازار هفتگی(شنبه بازار) 1399/02/16 1399/03/03
واگذاری بازار هفتگی(شنبه بازار) 1398/12/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8