مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش لوازم اسقاطی و ضایعات موجود در انبار مرکزی 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم اسقاطی و ضایعات شامل یراق آلات ، سیم گارد ، سیم آلمینیومی، تابلو فلزی بشکه و روغن سوخته 1400/12/01 1400/12/04
مزایده فروش لوازم اسقاطی و ضایعات شامل یراق آلات ، سیم گارد ، سیم آلمینیومی، تابلو فلزی بشکه و روغن سوخته ، مقره ، کابل اسقاطی ، باطری و 1400/11/30 1400/12/04
مزایده فروش لوازم اسقاطی و ضایعات شامل یراق آلات ، سیم گارد ، سیم آلمینیومی، تابلو فلزی بشکه و روغن سوخته ، مقره ، کابل اسقاطی ، باطری و ... 1400/11/29 1400/12/04
مزایده فروش لوازم اسقاطی و ضایعات شامل یراق آلات، سیم گارد، سیم آلومینیومی، تابلو فلزی، بشکه 1400/11/28 1400/12/04
مزایده فروش لوازم اسقاطی و ضایعات شامل آهن آلات - سیم مسی -مقره - بشکه- باطری و.. 1399/09/30 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 17 قلم کالای اسقاطی و ضایعات - تعداد 25 قلم کالای اسقاطی و ضایعات - شامل 81 عدد کپسول خالی SF6 و سیلندر خالی ازت .... 1399/09/29 1399/10/14
مزایده فروش لوازم اسقاطی و ضایعات شامل آهن آلات سیم مسی، سیم آلمینیومی، سیم گارد، کپسول خالی sf6 بشکه، مقره ، باطری و .. 1399/09/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم اسقاطی و ضایعات شامل آهن آلات سیم مسی، سیم آلمینیومی، سیم گارد، کپسول خالی sf6 بشکه، مقره ، باطری و .. 1399/09/26 1399/10/03
مزایده فروش زمین مازاد پست 63 کیلوولت به متراژ 5725 مترمربع 1399/07/14 1399/07/23
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/07/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مازاد پست 63 کیلوولت به متراژ 5725 مترمربع 1399/07/13 1399/07/23
مزایده فروش زمین مازاد پست 63 کیلوولت 1399/07/12 1399/07/23
مزایده فروش زمین 1399/06/10 1399/06/13
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مازاد پست 63 کیلوولت 1399/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مازاد پست 63 کیلوولت 1399/02/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مازاد پست ۶۳ کیلوولت 1399/02/17 1399/02/25
مزایده فروش زمین مازاد پست ۶۳ کیلوولت به متراژ ۵۷۲۵.۶ مترمربع 1398/12/19 1398/12/20
مزایده فروش زمین مازاد پست ۶۳ کیلوولت اسفرورین به متراژ ۵۷۲۵.۶ مترمربع 1398/12/15 1398/12/20
صفحه 1 از 6