مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین 1399/06/10 1399/06/13
فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/02/20 رجوع به آگهی
فروش زمین مازاد پست 63 کیلوولت 1399/02/20 رجوع به آگهی
فروش زمین مازاد پست 63 کیلوولت 1399/02/18 رجوع به آگهی
فروش زمین مازاد پست ۶۳ کیلوولت 1399/02/17 1399/02/25
فروش زمین مازاد پست ۶۳ کیلوولت به متراژ ۵۷۲۵.۶ مترمربع 1398/12/19 1398/12/20
فروش زمین مازاد پست ۶۳ کیلوولت اسفرورین به متراژ ۵۷۲۵.۶ مترمربع 1398/12/15 1398/12/20
فروش زمین کاربری مسکونی مساحت عرصه 5725.6 1398/12/14 رجوع به آگهی
فروش مجتمع آپارتمان مسکونی 1398/10/01 1398/10/04
آپارتمان اداری مسکونی ـ مجتمع ساختمانی اداری مسکونی ـ 1398/09/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10