کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1559188 مزایده واگذاری یک باب غرفه استان آذربایجان غربی 1397/07/10 1397/07/17
1559187 مزایده واگذاری دو باب غرفه با کاربری فروشگاه استان آذربایجان غربی 1397/07/10 1397/07/17
1480219 مزایده واگذاری غرفه استان آذربایجان غربی 1397/05/03 1397/05/09
1480217 مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس به منظور انجام امور مربوط به جابجایی مسافران در پایانه مرزی استان آذربایجان غربی 1397/05/03 1397/05/09
1463762 مزایده فراخوان اجاره زمین جهت استقرار کانکس استان آذربایجان غربی 1397/04/23 1397/04/28
1413042 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پایانه بار و سیمان استان آذربایجان غربی 1397/03/27 1397/04/03
1357187 مزایده فراخوان واگذاری دوباب غرفه با کاربری بوفه استان آذربایجان غربی 1397/02/09 1397/02/19
1304542 مزایده واگذاری کانتر با کاربری بیمه استان آذربایجان غربی 1396/11/30 1396/12/05
1303117 مزایده واگذاری کانتر و کانکس بیمه در پایانه مرزی استان آذربایجان غربی 1396/11/29 1396/12/05
1301925 مزایده واگذاری کانتر با کاربری بیمه استان آذربایجان غربی 1396/11/28 رجوع به آگهی
1261761 مزایده واگذاری کانتر با کاربری بیمه در پایانه استان آذربایجان غربی 1396/10/05 رجوع به آگهی
1260787 مزایده واگذاری کانتر با کاربری بیمه استان آذربایجان غربی 1396/10/04 رجوع به آگهی
1103874 مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 استان آذربایجان غربی 1396/02/23 1396/02/31
965908 مزایده اجاره بوفه در پایانه مرزی استان آذربایجان غربی 1395/07/13 1395/07/24
965884 مزایده اجاره بوفه استان آذربایجان غربی 1395/07/13 1395/07/24
963117 مزایده اجازه نصب بنر،بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی استان آذربایجان غربی 1395/07/06 1395/07/13
962640 مزایده اجازه نصب بنر،بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی روی پیشانی استان آذربایجان غربی 1395/07/05 1395/07/13
952069 مزایده اجاره یک باب غرفه به متراژ 4 مترمربع در پایانه مرزی استان آذربایجان غربی 1395/06/08 1395/06/08
952012 مزایده اجاره بوفه در پایانه مرزی استان آذربایجان غربی 1395/06/08 1395/06/08
949017 مزایده اجاره یک باب غرفه برای امور بیمه گری استان آذربایجان غربی 1395/05/31 1395/06/08
صفحه 1 از 10