مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک باب غرفه 1397/07/10 1397/07/17
واگذاری دو باب غرفه با کاربری فروشگاه 1397/07/10 1397/07/17
واگذاری غرفه 1397/05/03 1397/05/09
اجاره زمین جهت استقرار کانکس به منظور انجام امور مربوط به جابجایی مسافران در پایانه مرزی 1397/05/03 1397/05/09
فراخوان اجاره زمین جهت استقرار کانکس 1397/04/23 1397/04/28
واگذاری نگهداری و بهره برداری از پایانه بار و سیمان 1397/03/27 1397/04/03
فراخوان واگذاری دوباب غرفه با کاربری بوفه 1397/02/09 1397/02/19
واگذاری کانتر با کاربری بیمه 1396/11/30 1396/12/05
واگذاری کانتر و کانکس بیمه در پایانه مرزی 1396/11/29 1396/12/05
واگذاری کانتر با کاربری بیمه 1396/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20