مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو دستگاه پمپ دکل 1397/01/18 رجوع به آگهی
فروش گچ تولیدی شامل: گچ ساختمانی ، گچ زیر کار 1396/12/15 رجوع به آگهی
واگذاری اقلام مازاد کوره و آسیاب واحد 600 تنی تولید گچ سفت کاری 1396/12/06 1396/12/06
فروش دو دستگاه پمپ دکل 1396/12/06 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد بر نیاز دستگاه تولید دیوار گچ پیش ساخته و دستگاه تولید گچ گیپتون 1396/11/04 رجوع به آگهی
واگذاری اقلام مازاد 1396/11/04 1396/11/04
فروش اقلام مازاد بر نیاز دستگاه تولید دیوار گچ پیش ساخته دستگاه تولید گچ گیپتون 1396/10/09 رجوع به آگهی
فروش دستگاه خشک کن و سنگ شکن و کوره و آسیاب 500 تنی تولید گچ ایستاده (Claudius peters) 1396/08/16 رجوع به آگهی
فروش دستگاه خشک کن ـ سنگ شکن و کوره و آسیاب 500 تنی تولید گچ ایستاده (Claudius peters) 1396/08/02 رجوع به آگهی
فروش دستگاه خشک کن ـ سنگ شکن و کوره و آسیاب 500 تنی تولید گچ ایستاده (Claudius peters) 1396/07/17 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 4