مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 227 دستگاه انواع وانت نیسان دیزل 1398/11/13 رجوع به آگهی
فروش تعداد 173 دستگاه انواع وانت نیسان دیزل 1398/08/12 رجوع به آگهی
فروش تعداد 33 دستگاه انواع وانت نیسان و وانت پادرا غیر تجاری و مازاد 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش تعداد 33 دستگاه انواع وانت نیسان و وانت پادرا غیرتجاری و مازاد خود 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش تعداد 33 دستگاه انواع وانت نیسان و وانت پادرا غیر تجاری و مازاد 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش تعداد 53 دستگاه انواع وانت نیسان، خودروهای سنگین و نیمه سنگین و غیر تجاری و مازاد خود 1397/09/24 رجوع به آگهی
فروش خودرو ـ تعداد 22 دستگاه انواع وانت نیسان، خودروهای نیمه سنگین و غیرتجاری و مازاد 1396/11/14 رجوع به آگهی
فروش تعداد تقریبی 75 دستگاه انواع وانت نیسان، خوروهای سبک و سنگین تجاری و غیر تجاری و مازاد 1396/06/27 رجوع به آگهی
فروش خودرو 1396/04/10 1396/04/14
فروش تعداد 42 دستگاه انواع وانت نیسان، خودروهای سبک و سنگین تجاری وغیر تجاری و مازاد 1395/08/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4