مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره مغازه و غرفه 1397/03/10 1397/03/19
اجاره منافع حاصل از محل گلخانه 1397/02/25 رجوع به آگهی
اجاره منافع حاصل از محل گلخانه 1397/02/10 رجوع به آگهی
اجاره 5 دهنه مغازه 1397/02/09 1397/02/17
اجاره منافع حاصل از محل گلخانه 1396/12/22 رجوع به آگهی
اجاره منافع حاصل از بهره برداری مغازه شماره 22 واقع در گورستان عمومی شهر جهت انجام حجاری 1396/07/29 1396/08/06
اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره کارگاه نان ماشینی 1396/06/22 1396/07/01
اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره دو دهنه مغازه 1396/06/21 1396/06/23
اجاره مغازه های شهرداری 1396/06/13 رجوع به آگهی
اجاره منافع حاصل از بهره برداری و اجاره دو دهنه مغازه واقع در ارامستان عمومی شهر جهت انجام حجاری 1396/06/12 1396/06/23
صفحه 6 از 14