مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک واحد مسکونی 1397/06/27 1397/07/04
فروش دو دستگاه غلطک 1397/06/27 1397/07/04
اجاره دو دهنه مغازه و مشارکت در ساخت آن با دیوار بلوک و سقف ایرانیت در ابعاد 4*3 مترمربع جهت شغل حجا... 1397/06/19 1397/06/20
اجاره میدان دواب 1397/06/14 1397/06/15
اجاره دو دهنه مغازه و مشارکت در ساخت آن با دیوار بلوک و سقف ایرانیت 1397/06/12 رجوع به آگهی
اجاره میدان 1397/06/07 1397/06/15
اجاره زمین جهت احداث دستگاه ترامپولین در پارکهای سطح شهر 1397/05/10 1397/05/13
اجاره زمین جهت احداث دستگاه ترامپولین در پارکهای سطح شهر 1397/05/03 1397/05/13
اجاره میدان 1397/04/23 رجوع به آگهی
فروش واحد آپارتمان مسکونی 1397/04/23 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 15