کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8035375 مزایده بخشی از اقلام راکد نو ضایعاتی و مستعمل خود استان هرمزگان 1403/03/08 رجوع به آگهی
8035014 مزایده فروش بخشی از اقلام راکد نو، ضایعاتی و مستعمل استان تهران، استان هرمزگان 1403/03/08 رجوع به آگهی
7507930 مزایده فروش بخشی از اقلام راکد نو، ضایعاتی و مستعمل استان هرمزگان 1402/10/16 رجوع به آگهی
7245690 مزایده مقدار 100/000 تن کلینکر صادراتی استان هرمزگان 1402/08/07 رجوع به آگهی
7245520 مزایده فروش کلینکر صادراتی استان هرمزگان 1402/08/07 رجوع به آگهی
7065329 مزایده فروش مقدار 100،000 تن کلینکر صادراتی خود به صورت فله استان هرمزگان 1402/06/30 رجوع به آگهی
6241584 مزایده seller is going to sell 150,000 MT as per seller's option of BULK CLINKER استان هرمزگان 1401/11/12 رجوع به آگهی
6239447 مزایده فروش Ordinary Portland Clinker استان هرمزگان 1401/11/12 رجوع به آگهی
4441267 مزایده فروش بخشی از آجرهای راکد استان هرمزگان، استان تهران 1400/08/08 رجوع به آگهی
4407733 مزایده بخشی از اقلام راکد نو، ضایعاتی و ضد سایش استان هرمزگان 1400/07/28 رجوع به آگهی
4404032 مزایده فروش بخشی از اقلام راکدنو، ضایعاتی و ضد سایش استان هرمزگان، استان تهران 1400/07/27 رجوع به آگهی
4397291 مزایده بخشی از آجرهای راکد خود استان هرمزگان، استان تهران 1400/07/25 رجوع به آگهی
4393925 مزایده فروش یک باب ملک مسکونی استان هرمزگان، استان تهران 1400/07/24 رجوع به آگهی
4369852 مزایده فروش بخشی از اقلام راکد نو، ضایعاتی و ضد سایش استان هرمزگان، استان تهران 1400/07/12 رجوع به آگهی
3629011 مزایده فروش ۲ باب از املاک استان هرمزگان، استان تهران 1399/11/21 1399/12/06
3627650 مزایده فروش 2 باب از املاک استان تهران 1399/11/21 رجوع به آگهی
3626840 مزایده فروش 9 باب از املاک خود استان هرمزگان 1399/11/21 رجوع به آگهی
3484275 مزایده فروش 9 باب از املاک استان هرمزگان، استان تهران 1399/10/07 رجوع به آگهی
3484261 مزایده فروش 2 باب از املاک خود استان هرمزگان، استان تهران 1399/10/07 رجوع به آگهی
3375920 مزایده بخشی از اقلام راکدنو، ضایعاتی وانواع موتورسیکلت مستعمل خود استان هرمزگان، استان تهران 1399/08/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4