کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8196712 مزایده اجاره 4 باب مغازه شماره 5 تا 8 بازارچه کوی طالقانی استان خوزستان 1403/04/18 1403/04/27
8192912 مزایده اجازه بهره برداری موقت از سه ردیف از زمین های بازی کودکان در پارک استان خوزستان 1403/04/17 رجوع به آگهی
8167963 مزایده اجاره بهره برداری موقت از سه ردیف از زمین های بازی کودکان در پارک های سطح شهر استان خوزستان 1403/04/11 رجوع به آگهی
8166392 مزایده اجازه بهره برداری موقت از زمین بازی کودکان پارک ولایت استان خوزستان 1403/04/11 1403/04/19
8166390 مزایده اجازه بهره برداری موقت از زمین بازی کودکان جنب دولت و مجموعه ورزشی بانوان مرحله دوم استان خوزستان 1403/04/11 1403/04/19
8166389 مزایده اجازه بهره برداری موقت از زمین بازی کودکان جنب پارک بصیرت مرحله دوم استان خوزستان 1403/04/11 1403/04/19
8041972 مزایده واگذاری اماکن - اجازه بهره برداری از زمین چمن مصنوعی - فروش آهن آلات و فلزات اسقاطی استان خوزستان 1403/03/09 رجوع به آگهی
8019919 مزایده واگذاری اماکن استان خوزستان 1403/03/05 رجوع به آگهی
8014311 مزایده اجازه بهره برداری از زمین چمن مصنوعی شماره یک جنب ساختمان شهرداری مرحله دوم استان خوزستان 1403/03/03 1403/03/12
8014310 مزایده اجازه بهره برداری از زمین چمن مصنوعی شماره کوی گلستان مرحله دوم استان خوزستان 1403/03/03 1403/03/12
8014309 مزایده اجازه بهره برداری از زمین چمن مصنوعی شماره کوی شهید بهشتی مرحله دوم استان خوزستان 1403/03/03 1403/03/12
8014306 مزایده اجازه بهره برداری از زمین چمن مصنوعی کوی امام خمینی (ره)مرحله دوم استان خوزستان 1403/03/03 1403/03/12
8014305 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی شهرداری شیبان مرحله دوم - آهن آلات و فلزات اسقاطی استان خوزستان 1403/03/03 1403/03/12
7899325 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی استان خوزستان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7875630 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی استان خوزستان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874893 مزایده اجازه بهره برداری از زمین چمن مصنوعی بصورت اجاره استان خوزستان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874892 مزایده اجازه بهره برداری از زمین چمن مصنوعی استان خوزستان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874891 مزایده اجازه بهره برداری از زمین چمن مصنوعی استان خوزستان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874890 مزایده اجاره اجازه بهره برداری موقت از زمین بازی کودکان استان خوزستان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874889 مزایده اجازه بهره برداری موقت از مجموعه ورزشی بانوان استان خوزستان 1403/02/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13