مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره بهره برداری از محل نصب اغذیه فروشی- زمین چمن مصنوعی - مغازه 1401/03/29 1401/03/31
مزایده اجاره بهره برداری از محل نصب اغذیه فروشی- زمین چمن مصنوعی - مغازه 1401/03/25 1401/03/31
مزایده اجازه بهره برداری موقت از محل نصب یک دستگاه دکه اغذیه فروشی 1401/03/24 رجوع به آگهی
مزایده اجازه بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی 1401/03/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه های بازارچه 1401/03/24 رجوع به آگهی
مزایده اجازه بهره برداری از زمین چمن مصنوعی - اجازه بهره برداری از زمین وسایل بازی کودکان - اجازه بهره برداری از محل نصب دکه اغذیه فروشی 1401/02/05 1401/02/11
مزایده واگذاری زمین با کاربری تفریحی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجازه بهره برداری از زمین بازی کودکان جنب مجموعه ورزشی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجازه بهره برداری موقت از محل نصب یک دستگاه دکه اغذیه فروشی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه ها 1401/01/28 1401/02/22
مزایده اجاره بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو هیوندای اچ 1 ون سفید رنگ مدل سال 2018 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجازه بهره برداری از زمین چمن مصنوعی - اجازه بهره برداری از زمین وسایل بازی کودکان پارک- اجازه بهره برداری از محل نصب دکه اغذیه فروشی- فروش یک دستگاه خودرو هیوندای HL 1401/01/27 1401/02/11
مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از زمین چمن مصنوعی- اجازه بهره برداری از زمین وسایل بازی کودکان 1400/12/22 1400/12/25
مزایده اجازه بهره برداری از زمین چمن مصنوعی - اجازه بهره برداری از زمین وسایل بازی کودکان پارک و ... 1400/12/16 1400/12/25
مزایده زمین / نوع کاربری : ورزشی 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تفریحی 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری به مساحت 1200 متر مربع 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری به مساحت اعیان 12 متر مربع 1400/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10